Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Trainerswerking in tijden van corona

Om te weten hoe  Antwerpse clubs met hun trainers in contact bleven en hen op scherp hielden, interviewden we de clubs uit het trainersproject 2020. Hoe hielden ze hun trainerswerking op de rails en welke nieuwe kansen grepen ze? 

Welke impact had corona op de trainerswerking?

De binding tussen trainers, bestuurders en sporters varieert tussen de clubs maar ook binnen de club zelf:

  • Tussen trainer en sporter: De binding was groter bij groepen die nog mochten trainen tegenover groepen die stillagen.
  • Tussen trainer en bestuur: Bij meer dan de helft werd de binding juist sterker door meer digitaal overleg en frequentere communicatie
  • Trainers onderling: In sommige clubs was er minder binding omdat ze elkaar minder tegenkwamen door de online lessen

Doordat trainersopleidingen digitaal verliepen, waren er meer trainers gemotiveerd om een opleiding te volgen. De kwaliteit van de trainersstaf werd dus versterkt in clubs die hun trainers inspireerden of stimuleerden om iets bij te leren.   

Hoe ondersteunden de clubs de trainers tijdens corona?

Het zal je niet verbazen dat digitaal overleg een vaste waarde werd. Trainersvergaderingen, coronamaatregelen bespreken,… digitaal werd de norm. Clubs stelden een corona-aanspreekpunt of -verantwoordelijke aan die op het terrein alles in goede banen leidde. Zo moesten de trainers daar  niet extra mee bezig zijn.

Verder zetten de clubs vooral in op het sociale aspect. Acties die de clubbinding versterken zoals challenges en interne wedstrijden. Trainers werden persoonlijk aan huis bedankt. En de trainersverantwoordelijke was extra aanwezig op training en maakte tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekjes.

Plots was er tijd voor…

  • een update van de sporttechnische databank
  • visievorming en het uitwerken van een sporttechnische leidraad
  • het oprakelen van contacten met ex-trainers
  • het aanstellen van nieuwe jeugdsportcoördinators

Waar willen de clubs op inzetten? 

Ondanks dat ze dit al deden tijdens de lockdown en standaard in hun ondersteuning hebben, vinden club dat ze verder moeten inzetten op het bedanken van trainers. Graag via een teambuilding en/of inspraakmoment. Een dag volledig voor de trainers. Zoals de leuze van de Vlaamse trainersschool zegt: Zet de trainer op één.

Om nieuwe trainers aan te trekken willen ze meer werk maken van stageplaatsen via City Coaches, hogescholen en andere partners.

Heeft de coronasituatie ook iets positief gebracht?

Er is vanuit de spelers meer appreciatie richting de coaches. Doordat er minder competities zijn, gaat het meer om het spel en het plezier. Het is gemoedelijker. Trainers en club zijn meer gefocust op de sporters.

Door het gebrek aan competitie verschoof de focus meer naar de essentie van de sport: plezierbeleving, binding, ontwikkeling ...

Het digitaal vergaderen verliep efficiënter: je werd minder gestoord of wijkt minder snel af van het onderwerp en je bent sneller ‘terug thuis’. 

TIP: Bekijk als club voor welke vergaderingen je dit kan behouden.

Wat is de beste ondersteuning die we kunnen bieden op het vlak van trainerswerking?

Trainers versterken in de vaardigheden om de motivatie van spelers na de coronaperiode aan te wakkeren. Ook het aantrekken van trainers bleef een belangrijke.

Tip: Trainers zijn actief omwille van de goede clubsfeer, het sociale contact, hun eigen ontwikkeling en die van hun sporters. Laat als club dus zien dat je een trainersvriendelijke sportclub bent. Het is belangrijks om de harten van je sporters en trainers te heroveren. Vind een manier om inzicht te krijgen in de motivatie van je sporters om zo de plezierbeleving te doen herleven of stijgen. Interesse om aan de slag te gaan? Schrijf je club en trainers nu in voor de gratis infosessie van Y-dentity: extra energie op training door eenvoudige communicatie.

Geïnspireerd maar hulp nodig?

Wil je je trainers bedanken of in beeld brengen? Bekijk het voorbeeld van TTC Nodo en lees het artikel bedank je trainers.

Verder kan het artikel Hoe als club coaches ondersteunen tijdens corona je nog wat inspiratie geven.