Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Verzekering leden

Iedere sportclub heeft nood aan verzekeringen. Ben je aangesloten bij een erkende sportfederatie dan wordt de sportieve verzekering via hen geregeld. Maar let op, er zijn mogelijk nog andere verzekeringen die je maar beter afsluit.

Sporting A stelt veilig sporten voorop. Er zijn verschillende verzekeringen die een club kan afsluiten om een veilige omgeving te creëren voor zichzelf en hun leden.

Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen

Daarom verwachten we dat elke erkende Antwerpse club al hun leden verzekert met een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen. Indien aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie regelt het decreet de verzekeringswaarborgen. Leden die niet aangesloten zijn bij de sportfederatie dienen afzonderlijk verzekerd te zijn.

Burgerlijke Aansprakelijkheid vrijwilligers

Sinds 1 januari 2007 zijn sportclubs met een VZW-statuut burgerlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun vrijwilligers. De Wet van 3 juli 2005 en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten heeft de immuniteit van de vrijwilliger ingelast en de clubs dienen hiervoor een verzekering af te sluiten waarvan de minimumvoorwaarden werden vastgelegd door het KB van 19 december 2006. Dit kan ook vervat zitten in de polis BA voor de leden, maar dat is niet altijd zo.

 

Naast de verzekering voor je leden of vrijwilligers zijn er ook belangrijke verzekeringen voor je materiaal, bestuur of schade aan derden:

Brandverzekering

De club huurt een lokaal of is zelf eigenaar van een gebouw. De club beschikt over goederen/materiaal om de sport te kunnen beoefenen. De aankoop van een gebouw is meestal het resultaat van heel wat acties om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. Voor het materiaal geldt dezelfde regel. Als huurder dient de club het goed terug te geven in dezelfde staat waarin het zich bevond. De beste beveiliging van deze risico’s vinden we in een brandverzekering die de schade zal vergoeden ten gevolge van brand, ontploffing of implosie, blikseminslag, overspanning, kortsluiting, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, waterschade glasbreuk, etc.

Opgelet: De stad Antwerpen heeft een brandverzekering voor al haar stadspatrimonium. In deze brandverzekering is een vrijstelling opgenomen van 24.857,41 euro aan ABEX 730 ( dd.1 mei 2013). De huurder/ gebruiker moet zich steeds verzekeren voor de vrijstelling in de brandverzekering van de stad Antwerpen ( zie beschikkingsovereenkomst artikel 3).

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurders zijn meestal de dragende krachten van de sportclub. Zij doen dit vrijwillig en vrijwel kosteloos. De nieuwe wetgeving inzake vzw’s heeft het mandaat niet alleen professioneler maar zeker ook risicovoller gemaakt.

Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in bestuur en beleid. Deze fouten situeren zich in het financieel en administratief beheer door de bestuurders van de vzw. De waarborg bestuurdersaansprakelijkheid beschermt het persoonlijk vermogen van de bestuurder tegen de financiële gevolgen van een schadeclaim.

Burgerlijke Aansprakelijkheid exploitatie/uitbating

Deze verzekering is wenselijk om af te sluiten als de vereniging een gebouw exploiteert. Indien de vereniging een concessie heeft van de stad dient deze afgesloten te worden.

Deze verzekering kan aangesproken worden wanneer een derde verwond wordt door een actie van een vrijwilliger van de vereniging, door u, uw personeel, uw bedrijfsterrein en materieel tijdens het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Zonder bijkomende verzekering B.A. kan de organisator persoonlijk opdraaien voor schade aan derden door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid van (een van de) medewerkers