Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Ondersteuningsmaatregelen sportsector

Ontdek alle ondersteuningsmaatregelen voor jouw club als gevolg van het Coronavirus

Het coronavirus houdt ons al bijna vier maanden in de greep. Ook voor jullie als sportclub heeft deze pandemie natuurlijk een ongeziene impact. Ondertussen werden er vanop verschillende niveaus (zowel federaal, Vlaams als stedelijk) al heel wat maatregelen getroffen om de sportclubs zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. Daarnaast hebben we met Sporting A een aantal initiatieven opgezet om het herstel van de volledige sportsector te ondersteunen. Hier zetten we alle ondersteuningsmogelijkheden voor de Antwerpse sportverenigingen nog eens mooi op een rijtje.

Corona-steunfonds Sport

Vanuit het Vlaamse noodfonds voor de vrijetijdssector worden dit jaar extra middelen ter beschikking gesteld aan de stad Antwerpen om de sportsector te ondersteunen tijdens en in de heropstart na de coronamaatregelen. Daarvan maken we met Sporting A 750.000 euro vrij binnen het reglement corona-steunfonds Sport. Dit fonds is enkel ter beschikking voor erkende Antwerpse sportclubs.

Doelstellingen

 1. Mensen die tijdens de coronamaatregelen sport ontdekt hebben of tijdens die periode meer zijn gaan sporten, een duurzaam sportaanbod aanbieden via de sportclub.
 2. Moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen en G-sporters nog meer aan het sporten krijgen.
 3. De financiële gezondheid en de toekomstige werking van de sportclub veilig stellen door een financiële bijdrage te voorzien voor:
  • extra kosten in functie van de coronamaatregelen. 
  • gederfde inkomsten van bv. opbrengsten  van tornooien, fandagen, soupers, benefietacties,  … die niet konden doorgaan omwille van de coronamaatregelen.

Praktisch

De toelages waarop je via dit fonds aanspraak kan maken, variëren van 1.000 tot max. 50.000 euro. Per club kan je maar 1 dossier indienen. Dit moet gebeuren tussen 1 juli en 1 oktober 2020. Je doet je aanvraag via je persoonlijke clubaccount op onze sportdatabank.

De projectaanvraag wordt beoordeeld op:

 • Doelstelling 1 en 2:
  • Het aanbod en/of acties voor de werving en/of activering van leden
  • De acties voor het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen, van kwetsbare doelgroepen en van G-sporters in de sportclub
  • Plan van aanpak
 • Doelstelling 3:
  • Begroting: overzicht van de kosten die jullie hebben gemaakt tijdens de coronamaatregelen
  • Begroting: overzicht van de gederfde inkomsten omwille van de coronamaatregelen tegenover de kosten, die weggevallen zijn.

Reglement

Je vindt het volledige reglement in dit artikel.

2. Extra financiële ondersteuning

Naast het corona-steunfonds sport zijn er nog enkele andere ondersteuningsmogelijkheden door de bijkomende financiële injectie vanuit Vlaanderen:

 • Het budget subsidies sporttechnische vooruitgang wordt verhoogd met 250.000 euro
 • Sportclubs met leden met het statuut Verhoogde Tegemoetkoming krijgen voor deze leden een extra vergoeding.

Heb je met je club een subsidiedossier ingediend? Dan wordt hiermee rekening gehouden en hoef je niets extra te doen.

3. Compensatiefonds

Het stedelijk compensatiefonds ter ondersteuning van zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen is ook opengesteld voor sportclubs. Dit betekent concreet dat:

 • er geen concessievergoeding verschuldigd is tijdens de periode van de coronamaatregelen plus één extra maand en dit afgerond naar boven
 • sportclubs uitstel kunnen vragen voor de afbetaling van hun schulden aan de stad voor de periode vanaf zes maanden vóór de ingang van de coronamaatregelen
 • sportclubs via Sporting A uitstel kunnen vragen voor de afbetaling van hun schulden m.b.t. het leningfonds sport
 • er geen facturen worden gestuurd voor de beschikking van sportinfrastructuur voor de periode van de sluiting omwille van de coronamaatregelen.

4. Extra financiële ondersteuning van Sporting A

 • We bieden jouw sportclub de mogelijkheid om mee in te stappen in een groepsaankoop voor desinfecterende handgels. Alle info hierover vind je in dit document.
 • We doen een oproep om mee te werken aan onze sportzomer. Voor het opzetten van een open aanbod en/of lessenreeks vanuit je sportclub naar niet-leden in juli en/of augustus, kan je aanspraak maken op een extra financiële en promotionele ondersteuning. Je vindt alle info hierover in dit bericht.

5. Extra ondersteuning op gebied van promotie, communicatie en informatie

 • Aan het begin van de coronamaatregelen, hebben we jullie bevraagd naar de impact van de coronacrisis op de werking van jouw sportclub. Benieuwd naar de resultaten? Die vind je in dit rapport. Heel wat van de in deze mail beschreven acties zijn opgezet op basis van de resultaten van deze bevraging.
 • We verzamelden heel wat adviezen voor clubs en sporters tijdens de coronamaatregelen.
 • We zorgden voor inspirerende goede voorbeelden uit de sportsector.

Zoals je merkt, doen we ons uiterste best om onze sportclubs doorheen deze moeilijke periode te loodsen. We willen iedereen dan ook aanraden om grondig te onderzoeken op welke ondersteuning jouw sportclub beroep kan doen.

We zijn ervan overtuigd dat we deze coronacrisis kunnen overwinnen door samen te werken en dat ons sportlandschap snel kan herstellen indien we de krachten bundelen. We weten dat we daarvoor op de veerkracht en weerbaarheid van onze sportclubs kunnen rekenen. En jullie kunnen rekenen op (raad en daad van) Sporting A.