Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Een groepsfoto van OLSE AC op een grasveld onder de bomen

Positief klimaat

Het is woensdagavond en ik zie kinderen in groepjes lopen, springen en werpen op de atletiekpiste in Merksem. Trainers Armand, Kristin en Herbert ronden af met een groepsgesprek en een high five. In de kantine van OLSE ac doen ze hun verhaal. 

Vanwaar kwam het idee om in te zetten op veilig en sportief gedrag?

Herbert: “Als sportclub is het onze doelstelling zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen aan het sporten te krijgen in een aangename omgeving en optimale sfeer. Er waren plots wel wat opeenvolgende incidenten van grensoverschrijdend gedrag en ik stelde vast dat er vanuit de club geen richtlijnen waren om hierop te reageren. Ik was teleurgesteld dat er geen visie en beleid was en sprak coördinators, trainers en bestuursleden hierop aan."

Wat waren de eerste stappen?

Herbert: "Ik had uiteraard mijn persoonlijke visie, maar het moest een clubverhaal worden. Ik stelde voor om hierover een aparte vergadering te beleggen en te brainstormen over mogelijke richtlijnen en maatregelen. Iedereen was welkom. We nodigden ook een sportclubadviseur uit die coachte. Die adviseerde om het positief te benaderen en dus goed gedrag te stimuleren. Het andere advies was om het beleid beknopt te formuleren. Zo werd onze initiële visie- en beleidstekst meermaals herschreven en uiteindelijk zelfs tot enkele kernwoorden herleid."

Kernwoorden maken en communiceren met iedereen!

Kristin: “Samen met Sporting A ontwikkelden we een affiche van wat we onder positief klimaat verstaan. Het onder de aandacht brengen van deze visie is iets waar we nu en in de toekomst op moeten blijven inzetten.”

  • Veiligheid: We trainen en begeleiden elkaar positief en zijn eerlijk.
  • Plezier: We sporten om te ontspannen en atletiek is er voor iedereen.
  • Respect: We hebben respect voor elkaar: trainer, atleet, scheidsrechter en tegenstander.
  • Energie: We zetten ons positief in en concentreren ons om correct aan atletiek te doen.
  • Attitude: We sporten samen, helpen en steunen elkaar.

Hoe gingen jullie van beleid naar acties?

Armand: “Tijdens de vergaderingen werden heel wat mogelijke acties geformuleerd maar je kan niet alles tegelijk. Ik vond dat we één actie moesten kiezen. Door de aanpak van de training kinderen laten weten dat er verschillen zijn, dat ze hun emoties kunnen delen op een sportieve manier en elkaar kunnen helpen. Zo ontwikkelden we een spel met stellingen dat pesten bespreekbaar maakt. Daarnaast konden kinderen een eigen miniatuurstadion en -club bouwen met spandoeken of logo’s die respect en attitude stimuleren."

Jullie gaan ook trainers ondersteunen en opleidingen aanbieden?

Kristin: “Inderdaad, in juni organiseren we de bijscholing van VTS Plus 'Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden'. Het is een unieke kans om deze opleiding in onze eigen kantine te volgen.

Herbert: “Onze jeugdgroepen wisselen vaak van trainer met elk hun eigen aanpak. Dat maakt het opvolgen en bijsturen van kinderen op ongewenst gedrag moeilijk. Om dat aan te pakken hebben we gevraagd aan enkele mensen om daarin een rol op te nemen. Luisteren naar een klagende jongere, een trainer met een probleem, een ‘te’ enthousiaste groep bekijken of een gesprek aangaan met ouders kunnen zij bijvoorbeeld opnemen.

 

Wil u ook werk maken van verandering in sportieve visie en beleid? Twijfelt u over concrete acties of hebt u vragen rond het thema sociale veiligheid, sportiviteit en fair play?

Neem dan zeker contact op met Sporting A door een mail te sturen naar sportclubadvies@stad.antwerpen.be

Wil u deelnemen aan de VTS plus bijscholing 'Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden'? Schrijf dan in via de website van Sport Vlaanderen.

En ga alvast aan de slag met onderstaande tips!

Alle tips op een rijtje