Op zoek naar cijfers op wijkniveau?

Wonen er echt meer jongeren dan gemiddeld in een bepaalde wijk? Hoe zit het er met de bereikbaarheid van basisvoorzieningen? Het vernieuwde Dashboard van het kanaal ...