Jaarrapport Antwerpse Monitor 2017 beschikbaar

De Antwerpse Monitor is een permanente bevraging van de Antwerpse bevolking. Het jaarrapport 2017 is nu ook online beschikbaar. Hierin worden alle antwoorden gebundeld die in de loop van het jaar verzameld zijn. 

Via de Antwerpse Monitor worden wekelijks 500 willekeurig geselecteerde Antwerpenaars vanaf 16 jaar bevraagd over verschillende thema’s. Hoe tevreden is de Antwerpenaar over het leven in de stad en in zijn buurt, hoe proper en veilig vindt hij het, wat doet hij in zijn vrije tijd en nog veel meer. In het jaarrapport over de Antwerpse Monitor worden alle antwoorden van de bevraagde Antwerpenaars gebundeld en per thema voorgesteld.
 

Rapporten per interessegebied

Vanaf dit jaar kunnen aparte rapporten opgevraagd worden per interessegebied. Zo kan u bijvoorbeeld de cijfers raadplegen voor de hele stad of voor een bepaalde wijk.

Let op: voor sommige kleinere gebieden is het aantal antwoorden te klein om betrouwbare resultaten op te leveren. Voor deze regio's raadpleegt u beter het driejaarlijkse rapport, dat ook evoluties over de jaren heen weergeeft.

Beschikbaar via het Dashboard

Het jaarrapport van 2017 kan geraadpleegd worden in het Dashboard van het kanaal Stad in Cijfers. Daar is eveneens een selectie te vinden van kerncijfers uit het driejaarlijks rapport.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!