Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Milan Rutten licht de presentatie toe.

Lerend netwerk inclusief marktonderzoek van start

Op 26 september is het startschot gegeven van een nieuw project dat werkt aan inclusiever stedelijk marktonderzoek. Zo wil de stad ook moeilijk bereikbare doelgroepen een stem geven in bijvoorbeeld stedelijke enquêtes.

Niet representatief

Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers aan stedelijke enquêtes niet altijd representatief zijn voor de werkelijke stedelijke bevolking. In het bijzonder jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laag of lager geschoolden zijn moeilijk bereikbare doelgroepen. Dit geeft vaak een vertekend resultaat in het stedelijk marktonderzoek. Antwerpen wil daar iets aan doen en is daarmee koploper in het streven naar inclusiever stedelijk marktonderzoek.

Kick-off lerend netwerk

Het team Marketing & Communicatie van Ondernemen en Stadsmarketing schakelde de externe consulenten ODS en Mayron in voor advies. Op 26 september presenteerden ze hun aanbevelingen en werd een overzicht gegeven van de concrete stappen die reeds gezet werden. Die dag was meteen de kick-off voor een lerend netwerk over inclusief stedelijk marktonderzoek.

Kernvragen op tafel

De opkomst was groot. Zowel interne stakeholders, middenveldorganisaties, communicatieverantwoordelijken als vertegenwoordigers van jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laaggeschoolden waren present. Samen gingen ze op zoek naar mogelijke oplossingen voor het probleem. In groepjes behandelden ze de volgende kernvragen:

  • Een lerend netwerk, wie, hoe en wat? Uit de bevindingen komt duidelijk naar voren dat er heel wat kennis aanwezig is bij doelgroepen en organisaties. Hoe slagen we erin deze kennis meer te delen?
  • Hoe kan een wijkgerichte aanpak het verschil maken?
  • Hoe het klassieke doelgroepdenken doorbreken?
  • Hoe overtuig je Antwerpenaars dat hun mening telt, dat het de moeite waard is om deel te nemen aan een onderzoek? Welke rol kunnen sleutelfiguren, ambassadeurs, influencers hierin hebben?
  • De Antwerpse monitor blijft de ruggengraat van stedelijk marktonderzoek. Hoe kan de stad dit aanvullen om beter de stem te capteren van moeilijker bereikbare doelgroepen?”

 

De eerste conclusies

De verschillende werkgroepen kwamen tot volgende algemene conclusies:

  • We willen meer kennis delen. Te beginnen intern binnen de stad, later uitbreiden naar externe partners en partijen.
  • We willen het vertrouwen winnen van de doelgroepen. Door vertrouwenspersonen in te schakelen, door naar vertrouwde, veilige plekken te gaan om een dialoog op te zetten ...
  • We willen meer input genereren door bevragingen relevanter, eenvoudiger en aantrekkelijker te maken voor respondenten om deel te nemen, bv. door aan te voelen wat er leeft in een wijk, door hulp te bieden bij het beantwoorden van vragen, door bevragingen in te korten, te vereenvoudigen en visueel te ondersteunen ...
Presentatie marktonderzoek

Heel graag zetten we dit lerend netwerk verder, om op regelmatige basis van gedachten te wisselen en informatie te delen. Als u daar interesse in hebt, geef dan zeker hier uw contactgegevens op. Dan hoort u nog van ons.