Stad in Cijfers: zo zoekt u statistieken over de stad op

Op het kanaal 'Stad in Cijfers' kan u statistieken over allerlei thema’s raadplegen. U kan dat doen via het Dashboard of de Database.

Dashboard

Het Dashboard geeft per thema een aantal kerncijfers weer. U kan zelf aangeven voor welk stadsdeel u de cijfers wil raadplegen. De gegevens worden vergeleken met de stad of een ander deelgebied. De keuze voor stadsdeel en vergelijkingsgebied kan u bovenaan het scherm maken. 

U gaat naar het Dashboard via https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard.

Database

De stad stelt een uitgebreidere set gegevens ter beschikking via de Database. Dit is een geactualiseerde versie van de Buurtmonitor. U kan zelf de gegevens kiezen, de gebieden, de periodes en de presentatievorm (tabel, grafiek of kaart).

U gaat naar de Database via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank.

Hier vindt u een handleiding voor het gebruik van de Database.

De Database is ook beschikbaar als Open Data-toepassing. U kan hier een handleiding voor de Open Data-toepassing vinden.

Andere datatoepassingen

Naast statistieken kan u via het platform 'Open Data' ook tal van data die de stad ter beschikking stelt, raadplegen, downloaden en gebruiken in eigen toepassingen. 

Via het stadsplan Antwerpen kan u locaties van allerlei voorzieningen op kaart weergeven of straten opzoeken.