Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken

Impact Coronavirus op de Stadshaven

Update 3 juli 2020 - Heropstart riviercruises volgens stap voor stap-principe

 

Pleziervaart

Pleziervaart is toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen mits het naleven van een aantal voorwaarden.  Deze voorwaarden zijn terug te vinden op: www.visuris.be/maatregelen

Buitenland:

 1. het is toegelaten om te reizen naar alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk, en om vanuit deze landen naar België te reizen; elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent;
 2. raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen – meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

Dagrondvaartboten

Passagiersvaart is toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen. Hierbij dient voldaan te worden aan de algemene voorwaarden omtrent samenscholingen, horeca en de heropstart van ondernemingen zoals opgenomen in het Ministerieel Besluit van 5 juni 2020.

Het goedgekeurd veiligheidsprotocol zoals opgesteld door de Vlaamse Federatie van Passagiersvaart vindt u hier: https://www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen.

 

Evenementenschepen

Toelatingen voor evenementenschepen zullen beoordeeld worden via AGEV, het evenementenloket van de stad Antwerpen.  Zodoende kan de aanvraag worden afgetoetst aan de reële situatie van dat ogenblik.  Dit te meer gezien de bijhorende complexiteit: max. aantal toegelaten passagiers, soort activiteiten, bijhorende maatregelen enz.  

 

Riviercruises

De Stadshaven Antwerpen is blij om vanaf 1 juli 2020 de riviercruiseschepen opnieuw te kunnen verwelkomen en dit volgens een “stap voor stap”-principe.

De voornaamste principes zijn gestoeld op de Leidraad houdende een minimumnorm voor de hervatting van riviercruises in Europa onder Covid-19 uitgaande van de EBU en de IG River Cruise en het Ministerieel Besluit van 5 juni 2020 houdende de algemene voorwaarden omtrent samenscholingen, horeca en de heropstart van ondernemingen.

In de heropstart spelen deze maatregelen een belangrijke rol en gelden zij als een minimum norm bij een aanloop in Antwerpen.

Daarnaast wordt ook de capaciteit van de ligplaatsen beperkt door het invoeren van een aangepaste bezettingsgraad en meerconfiguratie waarbij als algemene norm geldt dat er niet langszij gemeerd mag worden.

 • Kattendijkdok:
  • enkel aanmeren langs de westkaai
  • aantal ligplaatsen wordt gereduceerd van vijf naar drie
 • Willemdok:
  • aantal ligplaatsen wordt gereduceerd van vier of zes (afhankelijk van de lengte) naar twee
 • Verbindingsdok:
  • wordt niet in gebruik genomen
 • Scheldekaaien:
  • aantal ligplaatsen gereduceerd van zes naar drie

Ook bij het in- en ontschepen van passagiers en bemanning vragen wij u om de nodige aandacht voor de huidige maatregelen en het hanteren van de basisregel aangaande social distancing op de voorkaai.  Ter ondersteuning zal de Stadshaven de nodige stickering aanbrengen op de voorkaaien ter verduidelijking.

Tot slot dient elke rederij het intern protocol van haar opstart cruisetoerisme voor te leggen aan de Stadshaven vóór aanloop van haar schepen naar Antwerpen.

Annulatie ligplaatsen

Het college besliste in zitting van 20 maart 2020 om een afwijkende financiële regeling voor riviercruises toe te passen bij annulatie van ligplaatsen ten gevolge van Covid-19, zijnde 25% van het totale liggeld.  Dit in plaats van de gebruikelijke annulatie vergoeding cfr. het retributiereglement.  De betaalde 25% wordt vervolgens in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien men opnieuw boekt in de tweede helft van 2020 of het jaar 2021.

 

Verwante info:

Aan het zoeken
Geen data gevonden
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!