Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken

Impact coronavirus op dienstverlening Stadshaven

Update 29 mei 2020

 

Ook de stad Antwerpen neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en de volksgezondheid te beschermen.

De Stadshaven blijft operationeel maar alle activiteiten die niet hoogst noodzakelijk zijn om de continuïteit van de werking van de stadshaven te garanderen, worden geannuleerd.

We beperken vergaderingen en bezoekers aan onze kantoren worden gevraagd enkel te komen indien dit absoluut noodzakelijk is.

Pleziervaart

Naar aanleiding van het besluit van 6 mei 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en in het licht van het ministerieel besluit van 8 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus COVID-19 te beperken, zijn vanaf 29 mei 2020 voor watersport en pleziervaart de volgende maatregelen van toepassing.

Volgende activiteiten zijn o.m. toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen:

  • het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters;
  • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max. 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter);
  • onderhoudswerken aan vaartuigen;
  • het te water laten van vaartuigen;
  • overnachting aan boord.

Deze activiteiten zijn toegelaten onder voorwaarden.

Zijn niet toegelaten:

  • vaartochten met schipper;
  • evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden;
  • reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde/Zeeschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas).​

​​

Passagiersschepen

Voor de passagiersschepen blijft de bestaande regeling gehandhaafd en wijzigt er voorlopig niets. Het rondvaren met passagiers blijft verboden.  Er kan enkel geproviandeerd worden. 

Indien er een noodzaak is tot een ligplaats in functie van geannuleerde vaarprogramma’s kan er contact genomen worden met de Stadshaven voor het bekomen van een tijdelijke ligplaats.

Ook indien er geen opvaart naar het stedelijk havengebied of de Scheldekaaien zone stad gepland staat maar er kortstondig gemeerd moet worden in functie van bevoorrading, kan er contact genomen worden met de Stadshaven ten behoeve van het bekomen van een tijdelijke ligplaats afhankelijk of rekening houdende met de meerplanning.

 

Annulatie ligplaatsen

Het college besliste in zitting van 20 maart 2020 om een afwijkende financiële regeling voor ondernemingen en riviercruises toe te passen bij annulatie van ligplaatsen ten gevolge van Covid-19, zijnde 25% van het totale liggeld.  Dit in plaats van de gebruikelijke annulatie vergoeding cfr. het retributiereglement.  De betaalde 25% wordt vervolgens in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien men opnieuw boekt in de tweede helft van 2020 of het jaar 2021.

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!