Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken
nieuwe aanlegsteiger BonapartedokStadshaven

Nautisch bericht nr. 23/008: Bonapartedok - Openstelling en ingebruikname aanlegsteiger

Locatie: Stadshaven, Bonapartedok

Omschrijving: op donderdag 1 juni 2023 wordt een nieuwe aanlegsteiger in het Bonapartedok geopend en in gebruik genomen. Deze nieuwe aanlegsteiger heeft een functie als aanlegsteiger voor de vergunde stadsrondvaartboten, watermobiliteit en de haven-, nood- en hulpdiensten. De aanlegsteiger is afgesloten van het openbaar domein door middel van toegangscontrole (niet-publieke steiger).

Maatregelen naar de scheepvaart: de aanlegsteiger heeft een lengte over alles van 40m00 en werd uitgerust met de nodige aanmeerinfrastructuur en walstroom.

Het meren aan deze steiger is toegestaan voor:

  • Commercieel vergunde stadsrondvaartboten

In het kader van het in- en ontschepen van passagiers, max. 30 min.; dit om een vlot gebruik van de steiger voor alle gebruikers te garanderen.

  • Haven-, nood- en hulpdiensten

In het kader van het in- en ontschepen bij incidenten, calamiteiten, oefeningen, enz.

De haven-, nood- en hulpdiensten hebben steeds voorrang op de commercieel vergunde stadsrondvaartboten bij het aanmeren aan het ponton Bonapartedok.

In ondergeschikte orde kan de aanlegsteiger ook gebruikt worden in het kader van watergebonden evenementen. Hiervoor is een voorafgaande vergunning van de stad Antwerpen noodzakelijk. Deze event aanvragen lopen via het digitale evenementenloket (IOD).

Contactpersoon: dienst Stadshaven - T +32 (0)3 338 93 14

                               dienst Evenementen

 

----------------------------------------------einde nautisch bericht------------------------------------------------


Meer informatie over dit nautisch bericht van de Stadshaven: Werner Weijts - havenmeester stad Antwerpen, T +32 (0)3 338 93 14, stadshaven@antwerpen.be