Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken

Nautisch bericht nr. 23/012: Meerverbod Margueriedok S25 - Hinder voor de scheepvaart

Locatie: Scheldekaaien ‘zone stad’

Omschrijving: ingevolge de berichtgeving van De Vlaamse Waterweg aangaande een onveilige situatie ter hoogte van de geleidingen van het ponton Margueriedok is er verder onderzoek noodzakelijk om de veiligheid van het ponton te waarborgen.

Om deze reden dient in de hierna vermelde zone langsheen de Scheldekaaien ‘zone stad’ een meerverbod te worden ingesteld in het kader van de veiligheid.  Dit in afwachting van verdere beslissing van de eigenaar/beheerder van het ponton, De Vlaamse Waterweg.

Meerverbod voorzien: Scheldekaai 25, van meerpaal 298 tot en met meerpaal 300  (zone Loodswezen)

Periode van het meerverbod: vanaf heden tot nader order

Maatregelen naar scheepvaart: op deze locatie geldt een algemeen meerverbod voor de scheepvaart.  Aan de passerende scheepvaart wordt gevraagd om de snelheid aan te passen teneinde nadelige golfslag te vermijden.

De werkboten van de cvba Brabo nemen binnen het schuildok de initiële ligplaatsen van voorheen terug in tot nader order.

De in- en ontschepingsplaats voor de nood- en hulpdiensten wordt tijdelijk terug verplaatst naar het ponton Van Dijck/Steenplein.  De vaste gebruikers van het ponton dienen hiermee rekening te houden.

Maatregelen naar landverkeer: n.v.t.

Contactpersoon: De Vlaamse Waterweg nv - Koen Segher, T +32 (0)473 94 40 23

 

----------------------------------------------einde nautisch bericht------------------------------------------------


Meer informatie over dit nautisch bericht van de Stadshaven: Werner Weijts – bevoegde ambtenaar Scheldekaaien zone stad,  T +32 (0)3 338 93 14, stadshaven@antwerpen.be