Waterfront Bar & RestoPart of Antwerp

Nautisch bericht nr. 19/015: Part of Antwerp - Waterfront Bar & Resto - Kattendijkdok - Hinder voor de scheepvaart

Locatie: Stadshaven, Kattendijkdok

Omschrijving: in het kader van het evenement Part of Antwerp werd in het Kattendijkdok-Westkaai, kaai 18, een tijdelijk restaurant op het water ingericht.  Gedurende deze periode krijgen mensen de gelegenheid om te dineren op een exclusieve locatie op een drijvende inrichting op het water.  Het restaurant is bereikbaar via watertaxi’s dewelke worden ingericht vanaf de MAS-steiger in het Willemdok en kaai 46 in het Suezdok, volgens een vast vaarprogramma.  (www.thewaterfront.be)

Periode: van heden tot en met zondag 22 september 2019 om 23u00*

Maatregelen naar de scheepvaart: het drijvend restaurant, opgebouwd aan kaai 18 Kattendijkdok-Westkaai, neemt op het wateroppervlak een oppervlakte in van: Lengte: 34m00 x Breedte: 16m00.

Het drijvend restaurant wordt over de ganse lengte voldoende gesignaleerd ten behoeve van de scheepvaart.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd om de zone van de drijvende inrichting en de in- en ontschepingsplaats Suezdok op een veilige afstand en met de nodige voorzichtigheid te passeren om nadelige golfslag te vermijden.

De scheepvaart dient rekening te houden met een verhoogde frequentie van rondvaarten in het Kattendijkdok.  De gezagvoerders van de watertaxi’s luisteren uit op het VHF kanaal 23 voor onderlinge communicatie om al het scheepvaartverkeer vlot en veilig te laten verlopen.

Maatregelen naar Landverkeer: n.v.t.

Contactpersoon organisatie: Zanzibar, Mats Raes, M +32 (0)3 222 90 50

* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van het evenement

---------------------------------------------einde nautisch bericht------------------------------------------------


Meer informatie over dit nautisch bericht van de Stadshaven: Werner Weijts - stadshavenmeester, tel. +32 (0)3 338 93 14, stadshaven@antwerpen.be