Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken
schematische voorstelling konvooi (indicatief)Sarens nv

Nautisch bericht nr. 21/001: Aankomst fietshelling Parkspoorbrug - Hinder voor de scheepvaart - meerverbod Kattendijkdok-Willemdok

Locatie van de werkzaamheden: Willemdok

Omschrijving: aankomst per ponton over het water van de fietshelling van de Parkspoorbrug, de voetgangers- en fietsersbrug die Park Spoor Noord over de Leien heen verbindt met het Eilandje.

Periode van de werkzaamheden: van zondag 24 januari 2021 om 00u00 tot en met donderdag 28 januari 2021 om 23u59*

Meerverbod:

  • Kattendijkdok-Noordoostkaai:

Op zondag 24 januari 2021 van 00u00 tot 23u59 aan kaai 42A-43B, van meerpalen 86 tot en met 92

  • Willemdok-Noordkaai:

Van zondag 24 januari 2021 van 00u00 tot en met donderdag 28 januari 2021 om 23u59 aan kaai 4 B-C, van meerpalen 11 tot en met 17

Maatregelen naar scheepvaart:

De fietshelling wordt voor transport over het water op een ponton geplaatst hetwelk gekoppeld wordt met een duwboot.  De totale lengte van het konvooi bedraagt 80,00 m.

Gegevens van de vaartuigen:

  • duwboot Hendrik 3  (LOA 18,5 m * 5,5 m)
  • ponton Karel  (LOA 61,5 * 11,35 m)

In het kader van een wachtplaats voor het konvooi wordt een meerverbod ingesteld in het Kattendijkdok (Noordoostkaai) op zondag 24 januari 2021.

Op de locatie van de werkzaamheden in het Willemdok geldt gedurende de volledige periode van de werkzaamheden van 24 t.e.m. 28 januari 2021 een meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de vaartuigen van aannemer Sarens.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd om de zone van de werken tijdens de hijswerkzaamheden en tijdens de manoeuvres van het ponton, op een veilige afstand en met de nodige voorzichtigheid te passeren om nadelige golfslag te vermijden.

Het konvooi zal uitluisteren op het maritiem kanaal VHF 23.

In functie van de hijswerkzaamheden is er een aanpassing van de gemeerde pleziervaartuigen in de zone van de jachthaven Willemdok.  Tijdens de hijswerkzaamheden van een brugdeel zal de hoofdsteiger naar de werkzone door de aannemer bijkomend worden afgesloten voor publiek in functie van de veiligheid tijdens het hijsen van de delen over de zone.

Maatregelen naar landverkeer: vanaf 18 januari 2021 starten er voorbereidingswerken op de kade in functie van de opbouw van de kraan waardoor de wandel- en fietszone langsheen de Napoleonkaai gedeeltelijk wordt ingenomen.

Contactpersoon uitvoerder werkzaamheden: Sarens nv, project manager LBC, dhr. Bram Van Overwalle  -  M +32 499 14 84 71

 

* korter of langer in functie van de vordering van de werken

----------------------------------------------einde nautisch bericht------------------------------------------------


Meer informatie over dit nautisch bericht van de Stadshaven: ·Werner Weijts – havenmeester stad Antwerpen, T +32 3 338 93 14, stadshaven@antwerpen.be