Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken

Impact Coronavirus op de Stadshaven

Update - verstrengde maatregelen sinds 2 november 2020

 

Pleziervaart

Pleziervaart is onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde beperkingen toegelaten in België. In “Toelichtingsnota betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten zijn” kan je de algemene federale regels omtrent social distancing, buitenlandse reizen, nachtklok edm. terugvinden. Deze regels zijn geldig voor heel België, dus ook in het stedelijk havengebied Antwerpen.

Naast de federale maatregelen moet je je ook houden aan de maatregelen die bijkomend door de Vlaamse regering en lokale overheden zouden kunnen worden afgekondigd. Deze kunnen de federale maatregelen verder verstrengen naargelang de noodzaak en de actuele situatie van de verspreiding van het coronavirus in Vlaanderen.

 

Dagrondvaartboten

Dagpassagiersvaart is op dit ogenblik niet toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen.

Het protocol is op dit moment dan ook niet meer geldig. Toch laten we het nog op deze pagina staan, zodat u het kan raadplegen van zodra de heropstart van deze activiteiten in zicht is. 

 

Evenementenschepen

Als gevolg van de beslissingen van de hogere overheid en een bijkomende politieverordening van de gouverneur van de provincie Antwerpen mag er tot en met 31 januari 2021 geen enkel evenement plaatsvinden Naar analogie hiermee zullen evenementen aan boord van deze schepen tot op dan niet kunnen plaatsvinden.

 

Riviercruises

Passagiersschepen en riviercruiseschepen zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen. Er dient evenwel rekening gehouden te worden met de geldende regels in Vlaanderen (overzicht Vlaamse maatregelen) en in het bijzonder de specifieke maatregelen die van toepassing zijn op de toeristische sector.   

De Stadshaven Antwerpen is blij om de riviercruiseschepen opnieuw te kunnen verwelkomen en dit volgens een “stap voor stap”-principe.

In de heropstart spelen voornoemde maatregelen een belangrijke rol en gelden zij als een minimum norm bij een aanloop in Antwerpen.

Daarnaast wordt ook de capaciteit van de ligplaatsen beperkt door het invoeren van een aangepaste bezettingsgraad en meerconfiguratie waarbij als algemene norm geldt dat er niet langszij gemeerd mag worden.

  • Kattendijkdok:
    • enkel aanmeren langs de westkaai
    • aantal ligplaatsen wordt gereduceerd van vijf naar drie
  • Scheldekaaien:
    • aantal ligplaatsen gereduceerd van zes naar drie

Ook bij het in- en ontschepen van passagiers en bemanning vragen wij u om de nodige aandacht voor de huidige maatregelen en het hanteren van de basisregel aangaande social distancing op de voorkaai.  Ter ondersteuning zal de Stadshaven de nodige stickering aanbrengen op de voorkaaien ter verduidelijking.

Tot slot dient elke rederij het intern protocol van haar opstart cruisetoerisme voor te leggen aan de Stadshaven vóór aanloop van haar schepen naar Antwerpen.

Annulatie ligplaatsen

Het college besliste in zitting van 20 maart 2020 om een afwijkende financiële regeling voor riviercruises toe te passen bij annulatie van ligplaatsen ten gevolge van Covid-19, zijnde 25% van het totale liggeld.  Dit in plaats van de gebruikelijke annulatie vergoeding cfr. het retributiereglement.  De betaalde 25% wordt vervolgens in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien men opnieuw boekt in de tweede helft van 2020 of het jaar 2021.

 

Verwante info:

Aan het zoeken
Geen data gevonden