Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken

Stadshavenonderrichtingen

De stadshavenonderrichtingen bevatten onderrichtingen over de uitwerking en uitvoering van het politiereglement voor het stadshavengebied.  

Door de verdere evolutie van de Stadshaven is er een noodzaak  om op regelmatige basis niet alleen het bestaande politiereglement verder te verfijnen en aan te passen maar ook de stadshavenonderrichtingen.  Dit in het belang van alle betrokken stadshavengebruikers én de werking van de Stadshaven. 

De stadshavenonderrichtingen hebben bijgevolg een evolutief karakter en worden aangepast indien uit evaluatie blijkt dat dit nodig is.

De meest recente versie van de stadshavenonderrichtingen werd ingevoerd op 3 september 2021

De belangrijkste wijzigingen betreffen het in overeenstemming brengen
van de stadshavenonderrichtingen met het gewijzigde politiereglement voor het stadshavengebied
(2021_GR_00214) en een verdere vereenvoudiging van de onderrichtingen.

De nummering van de onderrichtingen verwijst naar de titel van het politiereglement voor het stadshavengebied waaraan uitvoering wordt gegeven.