Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken

Stadshavenplan 2020-2030

Het college keurde op 10 juli 2020 het Stadshavenplan 2020 - 2030 goed. Op basis van dit plan wil de stad Antwerpen het unieke Stadshavengebied verder ontwikkelen. Waterbeleving neemt daarbij een belangrijke plaats in. Zo zal er meer ruimte zijn voor recreatie op of aan het water. Op die manier wordt de band tussen stad en Schelde verder uitgediept.

Met het Stadshavenplan 2020-2030 wordt het Waterplan+ uit 2011 geactualiseerd.  De bestuurlijke context wijzigde immers fundamenteel sinds 2011.

Sinds 2016 werden de watervlakken van het Eilandje overgedragen van het Havenbedrijf naar de stad en werd de Stadshavendienst opgericht. In 2010 werd bovendien het Masterplan Scheldekaaien goedgekeurd, dat sindsdien gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit jaar werd ook beslist om het beheer van de Scheldekaaien grotendeels over te dragen aan de stad. Zo is er een eenduidig beleid mogelijk tussen het Eilandje en de Scheldekaaien op het vlak van ligplaatsbeheer, exploitatiebeheer, politiereglement, handhaving en de concessie voor walvoorzieningen.

In het kader van deze gewijzigde situatie keurde het college het Stadshavenplan 2020-2030 voor de Scheldekaaien zone stad en het Eilandje goed. De nadruk ligt daarbij meer op de interactie tussen stad en water. Het nieuwe plan zal het beleidskader vormen voor de Stadshaven en de invulling en bestemming van watervlakken en kades bepalen. 


Het Stadshavenplan 2020-2030 heeft volgende doelstellingen:

  • het vormt het beleidskader voor de Stadshaven voor de periode 2020-2030;
  • het bepaalt de invulling en bestemming van watervlakken en kades voor de periode 2020-2030;
  • het bepaalt diverse projecten die de visie op de Stadshaven mee vorm moeten geven in de periode2020-2030;
  • het vormt de basis voor de aanpassing voor het regelgevend kader dat van toepassing is in de Stadshaven.