Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken

Toelevering schepen

Hier vind je alle info over de toelevering aan passagiers- en beroepsschepen in de Stadshaven.

Toelevering aan schepen afgemeerd in de Stadshaven

Op alle kaaien bestemd voor passagiersschepen en beroepsschepen kan er toelevering aan afgemeerde schepen gebeuren. Niet alle kaaien zijn geschikt voor grote of zware voertuigen. Hou er ook rekening mee dat een aantal kaaien fietsers- en voetgangerszones zijn.

De historische kaaien in het stadshavengebied hebben een beperkte kaaibelasting! 

Om verzakkingen of stabiliteitsproblemen van de kaaimuren te voorkomen, moet je steeds een toelating aanvragen bij de dienst Stadsontwikkeling (herstellingopenbareruimte@antwerpen.be) als je een kraan zal gebruiken.

Uren van toelevering

Leveranciers in het stedelijk havengebied moeten rekening houden met nachtlawaai voor buurtbewoners. Leveren kan daarom tussen 6 uur en 22 uur gebeuren.

Kattendijkdok-Westkaai

De voorkaai is een fietsers- en voetgangerszone, gecontroleerd door ANPR-camera's. Toelevering aan schepen kan en moet vanop de kaai zelf gebeuren, niet vanop de straat. De busparkings aan Kattendijkdok-Westkaai zijn voorbehouden voor autocars.

Je hebt een vergunning nodig om de fietsers- en voetgangerszone in te rijden.

De termijn voor het indienen van een nieuwe aanvraag is minstens 2 werkdagen vóór de start van de toegang tot de autoluwezone en vóór 9u ’s ochtends.

Kattendijkdok-Oostkaai

De voorkaai is eveneens een fietsers- en voetgangerszone. Toegang tot de voorkaai wordt beperkt tot houders van een badge of code voor de slagboom ter hoogte van de Mexicobruggen. 

Je kan een tijdelijke code krijgen bij de dienst Stadshaven (T +32 (0) 338 93 14 ) in functie van toelevering aan schepen. Je dient te motiveren waarom je toegang tot de fietsers- en voetgangerszone moet krijgen.

Autocars worden niet toegelaten in de fietsers- en voetgangerszone, zij kunnen gebruik maken van de voorziene parkings voor autocars aan de straatkant.

Kattendijkdok-Noordkaai

De toegang tot de noordkaai gebeurd via het Zaha Hadidplein. De toegang is in beheer door het Havenbedrijf Antwerpen.

Telefoonnummer Havenbedrijf: +32 (0)3 205 20 11

Willemdok

Napoleonkaai (Noordkaai)

De voorkaai is een fietsers- en voetgangerszone. De zone is toegankelijk voor kleinere voertuigen. Op vrijdag is er markt op de Napoleonkaai en is de voorkaai zeer moeliijk of niet bereikbaar. 

Bonapartedok

Nieuwpoortkaai en Veurnekaai

Toegang tot de kaaien kan via de Hanzestedenplaats. De Hanzestedenplaats is afgesloten met verdwijnpaaltjes. De toegang is in beheer door het Museum Aan de Stroom (MAS).

Telefoonnummer Museum Aan de Stroom: +32 (0)3 338 44 00

Houtdok - Kempischdok - Asiadok

Houtdok-noordkaai

De noordkaai is vrij toegankelijk voor leveringen.

Kempischdok-Oostkaai

De oostkaai is vrij toegankelijk voor leveringen.

Asiadok

De oostkaai is vrij toegankelijk voor leveringen.

De westkaai kaai nummer 31A-B-C is vrij toegankelijk voor leveringen.

Scheldekaaien 

Door de grote renovatiewerken aan de Scheldekaaien is leveren op de voorkaai momenteel zeer moeilijk. Wij adviseren om geen leveringen aan schepen te plannen op deze voorkaaien tot nader order.

Indien leveren toch nodig is aan de Scheldekaaien, neem contact op met Stadshaven.