Toekomstbeeld van het HoutdokStad Antwerpen

Ligplaatsen voor woonboten

Op het Eilandje werden in het kader van de gebiedsontwikkeling van de Cadixwijk woonbootligplaatsen voorzien. In het Houtdok werden aan de Zuidkaai 17 steigers gebouwd met ligplaatsen voor 34 woonboten. De eerste woonboten hebben in de loop van 2018 hun ligplaats ingenomen.

Wat is een woonboot?

Met woonboot of woonschip worden de vroegere bedrijfs-, passagiers- of pleziervaartuigen aangeduid, die nu als woonschip worden gebruikt of tot woonschip zijn omgebouwd. Woonarken of woonschuiten zijn niet toegestaan.

Om in aanmerking te komen voor een woonbootligpaats moet het vaartuig voldoen aan de vereisten omschreven in de concessieovereenkomst en de technische fiche. U vindt deze informatie bij praktische info onderaan deze pagina.

Ligplaatsen

De 34 ligplaatsen werden gebouwd en ingedeeld volgens type schip:

 • 20 ligplaatsen voor schepen van het type Spits, circa 38 meter in lengte.
  • Huisnummers 3 tot 41 en 77 en 79
 • 8 ligplaatsen voor schepen van het type Pleziervaart, verdeeld over 2 langere steigers. Per steiger kunnen er 4 boten van dit type aanmeren.
  • Huisnummers 45 tot 61
 • 6 ligplaatsen voor schepen van het type Kempenaar, circa 50 meter in lengte. Deze ligplaatsen zijn, wegens de lengte van dit type schip, voorzien van extra dukdalven.
  • Huisnummers 65 tot 75

Het PDF document 'Ligplaatsen woonboten Houtdok-Zuidkaai' geeft een overzicht van alle ligplaatsen.

De volgende ligplaatsen zijn al in gebruik of reeds toegekend:

 • Huisnummer 3
 • Huisnummer 7
 • Huisnummer 11
 • Huisnummer 13
 • Huisnummer 23
 • Huisnummer 25
 • Huisnummer 41
 • Huisnummer 47
 • Huisnummer 49
 • Huisnummer 57
 • Huisnummer 59
 • Huisnummer 75
 • Huisnummer 79

Voorzieningen

Op de kade is aan elke steiger een nutskast met aansluitingen voor elektriciteit, internet- en telefonie, drinkwater en riolering.

In de buurt zijn sorteerstraatjes voor huishoudelijk afval. Ook de nodige parkeerplaatsen werden voor de woonbooteigenaars voorzien.

Concessie

De stad verleent in concessie aan de concessionaris een ligplaats, die de wateroppervlakte op de toegewezen ligplaats omvat. De concessieovereenkomst heeft een duur van 9 jaar, waarna verlenging opnieuw dient aangevraagd te worden.

Praktische info