Vissen in de Stadshaven

De Stadshaven Antwerpen is een populair visgebied voor sportvissers. Vissen is op veel plaatsen toegestaan maar niet overal. Een visverlof is een vereiste.

Om te vissen in de Stadshaven heb je een Vlaams visverlof nodig die je kan aankopen op www.visverlof.be of in je lokale postkantoor.

Enkele voorwaarden voor vissen in de Stadshaven:

Als vuistregel mag er in geen enkele van de brug- of sluisgeulen worden gevist op minder dan 20 meter van een brug of sluis. Een uitzondering hierop is de geul van de Nassaubrug aan het MAS.

  • De scheepvaart mag op geen enkele manier gehinderd worden. Haal je vislijn dus op als een vaartuig in je onmiddelijke gaat afmeren.
  • Er mag niet gevist worden op, rond of tussen steigers. 
  • Schippers zien je lijnen in het vaarwater niet. Houd hier rekening mee en haal je lijn op indien het risico bestaat dat een vaartuig over je lijn kan varen. 
  • Er mag niet vanaf bruggen gevist worden.
  • Blijf op veilige afstand van afgemeerde vaartuigen en zorg ervoor dat lijnen niet aan vaartuigen vast raken.
  • Het is niet toegestaan om vanop een boot te vissen.
  • Laat geen visgerei, aas of zwerfvuil achter na het vissen.

Vislocaties

De toegelaten vislocaties in het stedelijk havengebied vindt u op de pagina Visvergunning of in de interactieve kaart van de Stadshaven.

Verwante info: