Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Koen Vereecken

Vissen in de Stadshaven

De Stadshaven Antwerpen is een populair visgebied voor sportvissers. Vissen is op veel plaatsen toegestaan maar niet overal. Een visverlof is een vereiste.

Om te vissen in de Stadshaven heb je een Vlaams visverlof nodig dat je online kan aankopen op www.visverlof.be of in je lokale postkantoor.  De visverloven zijn geldig gedurende één kalenderjaar.

In de Stadshaven is de Vlaamse regelgeving op de riviervisserij van toepassing (www.natuurenbos.be).

Enkele voorwaarden om te vissen in de Stadshaven:

Als vuistregel mag er in geen enkele van de brug- of sluisgeulen worden gevist op minder dan 20 meter van een brug of sluis. 

  • De scheepvaart mag op geen enkele manier gehinderd worden. Haal je vislijn dus op als een vaartuig in je onmiddellijke omgeving gaat afmeren.
  • Er mag niet gevist worden op, rond of tussen steigers. 
  • Schippers zien je lijnen in het vaarwater niet. Houd hier rekening mee en haal je lijn op indien het risico bestaat dat een vaartuig over je lijn kan varen. 
  • Er mag niet vanaf bruggen gevist worden.
  • Blijf op veilige afstand van gemeerde vaartuigen en zorg ervoor dat lijnen niet aan vaartuigen vast raken.
  • Het is niet toegestaan om vanop een boot te vissen.
  • Laat geen visgerei, aas of zwerfvuil achter na het vissen.

Vislocaties

De toegelaten vislocaties in het stedelijk havengebied vind je op de pagina Visvergunning of in de interactieve kaart van de Stadshaven.

Verwante info: