Verenigingen en vrijwilligers ontmoeten elkaar tijdens een beurs.Frederik Beyens

Nuttige contacten voor verenigingen

In Antwerpen zijn er veel organisaties die verenigingen helpen. U kan er terecht met vragen, krijgt er tips en advies en vindt er partners om een project mee op te starten. 

Diensten van de stad

Stadsmakers
Uw vereniging krijgt bij Stadsmakers advies over subsidies en haar werking.

Buurtsecretariaten
Een buurtsecretariaat is een werk-, ondersteunings- en ontmoetingsplek voor uw vereniging.

Vrijwilligerswerk Antwerpen
Vrijwilligerswerk Antwerpen geeft u tips en advies over werken met vrijwilligers.

Federaties voor verenigingen

Een federatie behartigt de belangen van uw vereniging. U krijgt er coaching op maat en komt er in contact met andere verenigingen. 

Federaties voor etnisch-culturele verenigingen

Federaties voor verenigingen die personen in armoede helpen

Federaties voor verenigingen voor senioren

Federaties voor verenigingen voor personen met een handicap

Meer info

Stadsmakers
tel. 0800 25 8 25
stadsmakers@stad.antwerpen.be
www.stadsmakers.be