Kinderen eten fruit

Projectronde oktober

Wilt u met uw vzw of feitelijke vereniging een project indienen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren? Dan kan u tot 1 oktober 2017 uw aanvraag indienen. Deze projectronde schenken we extra aandacht aan het thema 'gezonde voeding en beweging'.

Wilt u met uw vzw of feitelijke vereniging een project indienen om:

 • de leefbaarheid in de stad te verbeteren.
 • de woonomgeving en het samenleven in buurten te verbeteren.
 • Antwerpenaars actief te laten deelnemen aan de samenleving.
 • In te zetten op de capaciteiten, het benutten van de talenten en het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van Antwerpenaars.

Dien dan ten laatste zondag 1 oktober 2017 uw aanvraag in via de verenigingendatabank (let op: hiervoor gebruikt u andere logingegevens dan die van A-stad). De procedure voor een projectaanvraag vindt u op deze pagina.

De formulieren voor de projectaanvraag zijn beschikbaar vanaf midden augustus. Wilt u al vroeger aan uw aanvraag beginnen, vraag dan werkdocumenten op bij Stadsmakers.

GEZONDHEID

Deze projectronde schenken we extra aandacht aan het thema 'gezonde voeding en beweging'.

Projecten en activiteiten die informeren, sensibiliseren en mensen aansporen om gezonder te gaan eten én meer te bewegen, komen in aanmerking. Projecten die zich enkel op voeding of enkel op beweging richten, worden niet ondersteund.

PRAKTISCH

Een project duurt maximaal één jaar. Het moet een geheel zijn van activiteiten en doelstellingen. Dat betekent dat u:

 • het project goed moet voorbereiden en plannen,
 • er personeels- of werkingsmiddelen voor nodig hebt,
 • in uw aanvraag aantoont hoe u het project kenbaar zal maken of  zal openstellen naar een breder publiek.

EXTRA BEOORDELINGSCRITERIA

 • Informeert en sensibiliseert het project het publiek of de deelnemers rond ‘gezonde voeding en beweging’?
 • Brengt het de deelnemers vaardigheden bij om gezonder te eten en meer te bewegen?
 • In welke mate draagt het project bij tot een effectieve gedragsverandering?
 • In welke mate wordt de link gelegd tussen gezonde voeding en beweging?

ENKELE IDEEËN

Infosessies over gezonde voeding en beweging

 • Gezonde, gevarieerde voeding en voldoende lichaamsbeweging voor senioren.
 • Wat betekent gezond eten en bewegen voor kinderen en wat kan u als ouder doen om hen daarbij te helpen?
 • een winkeloefening: ontwikkeld om de consumenten op een bewuste en kritische manier inkopen te leren doen.
 • ...

Kookworkshops rond gezonde voeding

 • Budgetvriendelijk koken voor ouders en kinderen
 • Gezond ontbijt
 • ...

Workshops

 • De Proefkampioen: een educatief project om de smaakontwikkeling bij jonge kinderen te bevorderen.
 • Zet de Stap!: stimuleert meer bewegen en minder zitten bij volwassenen.
 • ...

Laat u inspireren door het aanbod van Logo Antwerpen.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u advies over uw projectidee? Neem dan tijdig contact op met Stadsmakers via stadsmakers.projecten@stad.antwerpen.be of 0800 25 8 25.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!