Organogram stad Antwerpen: de stad als organisatie

De stad Antwerpen is naast een plek om te wonen, te werken, te studeren, te bezoeken en te ondernemen ook een organisatie. Die organisatie werkt met duizenden medewerkers iedere dag aan een groot aantal doelstellingen. In dit kanaal vind je basisinformatie over de stad als organisatie.

Organogram groep stad Antwerpen

organogram stad Antwerpen


Hoe ziet de structuur van de groep Stad Antwerpen eruit?

De stad telt 9 stedelijke bedrijfseenheden:

 1. Bestuurszaken
 2. Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs
 3. Financiën
 4. Maatschappelijke Veiligheid
 5. Ondernemen en Stadsmarketing
 6. Personeelsmanagement
 7. Sociale Dienstverlening
 8. Stadsbeheer
 9. Stadsontwikkeling

Daarnaast werkt de stad nauw samen met 19 verzelfstandigde entiteiten.

In elk district coördineert de districtssecretaris de dagelijkse werking.


Hoe zijn de politieke bevoegdheden verdeeld?

 • Op stadsniveau: tussen het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad;
 • Op districtsniveau: tussen de negen districtscolleges en de negen districtsraden;
 • Bij het OCMW: tussen de voorzitter en de raad voor maatschappelijk welzijn:
 • Stedelijke administratie: de algemeen directeur, de strategisch coördinator en de financieel directeur staan hier aan het hoofd.