De stad Antwerpen als organisatie

De stad Antwerpen is naast een plek om te wonen, te werken, te studeren, te bezoeken en te ondernemen ook een organisatie. Die organisatie werkt met duizenden medewerkers iedere dag aan een groot aantal doelstellingen. In dit kanaal vind je basisinformatie over de stad als organisatie.

Organogram groep stad Antwerpen

organogram groep stad Antwerpen

Hoe zijn de politieke bevoegdheden verdeeld?

  • Op stadsniveau: tussen het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad;
  • Op districtsniveau: tussen de negen districtscolleges en de negen districtsraden;
  • Bij het OCMW: tussen de voorzitter en de raad voor maatschappelijk welzijn:
  • Stedelijke administratie: de stadssecretaris, de strategisch coördinator en de financieel beheerder staan hier aan het hoofd.
     

Hoe ziet de structuur van de groep Stad Antwerpen eruit?

De stad telt 10 stedelijke bedrijfseenheden en werkt nauw samen met 26 verzelfstandigde entiteiten

Het OCMW telt 4 departementen, die worden aangestuurd door de waarnemend secretaris en de financieel beheerder. Daarnaast zijn er 6 verzelfstandigde entiteiten. In elk district is er een districtssecretaris die de dagelijkse werking coördineert.

Lees meer op het kanaal Stadsorganisatie.