Organogram stad Antwerpen: de stad als organisatie

De stad Antwerpen is naast een plek om te wonen, te werken, te studeren, te bezoeken en te ondernemen ook een organisatie. Die organisatie werkt met duizenden medewerkers iedere dag aan een groot aantal doelstellingen. In dit kanaal vind je basisinformatie over de stad als organisatie.

Organogram groep stad Antwerpen


Hoe ziet de structuur van de groep Stad Antwerpen eruit?

De stad telt 9 stedelijke bedrijfseenheden:

  1. Bestuurszaken
  2. Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs
  3. Financiën
  4. Maatschappelijke Veiligheid
  5. Ondernemen en Stadsmarketing
  6. Personeelsmanagement
  7. Sociale Dienstverlening
  8. Stadsbeheer
  9. Stadsontwikkeling

Daarnaast werkt de stad nauw samen met 19 verzelfstandigde entiteiten.

In elk district coördineert de districtssecretaris de dagelijkse werking.


Hoe wordt de stad politiek bestuurd?

Onder 'Bestuur' staat meer informatie over de samenstelling en de werking van het stadsbestuur zoals de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de districten en het OCMW.

Ook het overzicht van de autonome gemeentebedrijven, externe vzw’s, het havenbedrijf en alle verschillende verenigingen waar de stad mee samenwerkt, is hier te vinden.