Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Financieel directeur

De financieel directeur bewaakt een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de stad, de districten en het OCMW. Hij staat aan het hoofd van de financiële diensten.

Karl Van Borm is de financieel directeur.


Doelstelling

De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief georganiseerd met aandacht voor democratische controle.


Wat doet de financieel directeur?

De financieel directeur (FD) staat in voor:

  • het opstellen van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering (*)
  • het voeren en het afsluiten van de boekhouding
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering
  • het thesauriebeheer.

(*) In overleg met de algemeen directeur en het managementteam.

Daarnaast heeft hij de FD een onafhankelijke rol inzake:

  • het debiteurenbeheer
  • de krediet- en wetmatigheidscontrole op alle uitgaven
  • financiële rapportages.

De FD rapporteert daarvoor rechtstreeks aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

De FD is daarnaast de bijzondere rekenplichtige voor de Politiezone Antwerpen en de Brandweerzone Antwerpen.


Meer info

Stadsorganisatie