Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Doelstellingen MV

De doelstellingen van de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid (MV) situeren zich op de beleidsdomeinen woon-, veilige en harmonieuze stad.


Beleidsdoelstelling: Wonen (2WNS01)

De stad heeft specifiek aandacht voor evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstellingen, een gevarieerd woonaanbod en een gezonde sociale mix en een leefbare en aangename leefomgeving. Dit door in te zetten op een kwalitatief en divers woonaanbod voor jong én oud, voor gezinnen, voor mensen met verschillende inkomens, ten einde van Antwerpen een aantrekkelijke woonstad te maken.

  Actieplan 2WNS0104Veilige en gezonde woningen
Actie 2WNS010402Aanpak leegstand, verwaarlozing en verkrotting


Beleidsdoelstelling: Veiligheid (2VGS01)

De stad Antwerpen heeft de veiligste leefomgeving van Vlaanderen. Om de leefbaarheid van de stad te verhogen kiest de stad voor een integrale aanpak om criminaliteit en overlast te bestrijden. 

Actieplan - Leefbaarheid

  Actieplan2VGS0103Leefbaarheid
Actie 2VGS010301Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid
Actie 2VGS010302Eengemaakt toezicht
Actie 2VGS010303Kordate aanpak sluikstorten
Actie 2VGS010304Woninginbraken/technopreventieve maatregelen in vergunningen
Actie 2VGS010305Nultolerantie tegen geweld jegens hulpdiensten, stadsmedewerkers en ordediensten
Actie 2VGS010306Ruimtelijke veiligheidstoets
Actie 2VGS010307Veilig uitgaansleven
Actie 2VGS010308Integrale aanpak seksuele intimidatie en homofobie
Actie 2VGS010310Minderjarige veelplegers/familiaal geweld/loverboys/mensenhandel/dakloosheid met multiproblematiek
Actie 2VGS010311Aanpak agressieve bedelarij
Actie 2VGS010312Beheer wateroppervlakken stadshaven

Actieplan - Drugs, stroomplan en ondermijnende criminaliteit

  Actieplan 2VGS0104Drugs, stroomplan en ondermijnende criminaliteit
Actie 2VGS010401Stroomplan
Actie 2VGS010402Geïntegreerde aanpak drugsgebruik en handel via preventie, curatie en repressie
Actie 2VGS010403Bestrijding ondermijnende criminaliteit en ondersteuning bonafide ondernemers
Actie 2VGS010404Bestuurlijke handhaving malafide, criminele en ondermijnende ondernemingen

Actieplan - Stadsmariniers

  Actieplan2VGS0106Stadsmariniers
Actie 2VGS010601Stadsmariniers detecteren en lossen op aanspreekbare en efficiënte wijze veiligheidsproblemen op in de toegewezen wijken

Actieplan - Veiligheid door technologie

  Actieplan 2VGS0107Veiligheid door technologie
Actie 2VGS010701Versterkt en intelligent gebruik van camera's en innovatieve technologieën

Actieplan - Politie & Brandweer

Actieplan 2VGS0101Politie
Actieplan 2VGS0105Brandweer


Beleidsdoelstelling: Sociale zaken (2HMS04)

De stad bepaalt het lokaal sociaal beleid en is regisseur van zorg-en hulpnetwerken die geïntegreerd en wijkgericht werken met het oog op het verhogen van het welzijn voor alle inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de stad.

  Actieplan 2HMS0405De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid
Actie 2HMS040501Drugpreventie en drughulpverlening


Beleidsdoelstelling: Gezondheids- en seniorenzorg (2HMS09)

De stad streeft naar een gelijke gezondheidskans voor alle burgers. Dat doen we door leer-, woon-, werkplekken en gemeenschappen te creëren waar iedere inwoner ten volle zijn capaciteiten kan ontwikkelen. De stad werkt aan een sterke eerstelijnszorg die zich interprofessioneel en wijkgericht organiseert met aandacht voor zowel preventie, behandeling als begeleiding van de patiënt/cliënt. We houden rekening met het principe van proportioneel universalisme.

  Actieplan 2HMS0901Gezondheidszorg
Actie 2HMS090108Prostitutie


Meer info

Wil je een uitgebreider zicht op de doelstellingen waarvoor MV verantwoordelijk is en weten wie de trekkers zijn van bepaalde acties? Raadpleeg dan de toepassing Doelstellingen Beheer.