Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Arbeidsmarktbeleid

Het arbeidsmarktbeleid van de stad richt zich vooral op werkzoekenden waarvoor de stap naar werk het moeilijkst is. Het gaat om korter geschoolden, langdurig werkzoekenden, jongeren en werkzoekenden die van buiten de EU komen. 

Wat

Werk en Economie voert het arbeidsmarktbeleid van de stad uit op drie vlakken:

Regie 

De stad maakt inhoudelijke keuzes, zet financiële middelen in, ontwikkelt nieuwe projecten, stimuleert samenwerkingsverbanden en organiseert die.

Versterken positie op de arbeidsmarkt

  1. De stad investeert in toeleiding, screening en begeleiding van werkzoekenden. In overleg met VDAB en OCMW ontwikkelt ze initiatieven om werkzoekenden te begeleiden in hun zoektocht naar werk.
  2. De stad investeert in projecten waar werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen. Als de werkzoekenden intensief begeleid worden, vergroten de kansen op de arbeidsmarkt.
  3. De stad werkt samen met verschillende sectoren (bouw, logistiek, metal ...) om werkzoekenden op te leiden en tewerk te stellen.  

Ontwikkelen jobaanbod

In de reguliere economie wil de stad inspelen op de bestaande evoluties, zoals de uitbreiding van de haven. In de sociale economie legt de stad de klemtoon op het creëren van jobs in invoegbedrijven en de ontwikkeling van de diensteneconomie.      

Meer info