Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Sociale Dienstverlening

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening is ontstaan uit het samengaan van het OCMW en de stad. 

Organogram

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening bestaat uit 1 Stafdienst en 4 afdelingen.

Bekijk alle organogrammen.

Uitdagingen en opdrachten

Sociale Dienstverlening zet in op belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals:

 • armoede voorkomen en bestrijden, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren
 • mensen toeleiden naar een zinvolle tijdsbesteding (vrijwilligerswerk)
 • het welzijn en de gezondheid van Antwerpenaars bevorderen
 • het gemeenschapsgevoel stimuleren en activiteiten daarrond organiseren
 • wonen in de stad promoten en voor specifieke doelgroepen faciliteren
 • maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie
   

Bekijk alle beleidsdoelstellingen.
 

Infographic cijfers

Personeel

In 2020 werkten er 778 medewerkers bij Sociale Dienstverlening.

Geïntegreerde dienstverlening, geïntegreerd werken

Sinds januari 2018 werken de stad en het OCMW geïntegreerd vanuit één organogram.
Er zijn geen opdrachten meer die alleen nog bij het OCMW blijven.

Dat gebeurde om:

 • de klantvriendelijkheid van onze dienstverlening te verbeteren
 • samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
 • een betere samenwerking tussen onze medewerkers te stimuleren
 • tegemoet te komen aan een beleidskeuze van:
  • de Vlaamse regering
  • het stadsbestuur van Antwerpen
 • als grootste stad van Vlaanderen een voorbeeld te kunnen zijn
   

Wat met het OCMW?

Het OCMW blijft alleen als juridische entiteit bestaan en wordt geregeld door de wet van 8 juli 1976 (de organieke wet op de OCMW’s).
OCMW staat voor Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn.

Artikel 1 van de OCMW-wet verwoordt de opdracht als volgt:
"Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren."

Het 'recht op maatschappelijke dienstverlening' is niet gespecificeerd. De steden en OCMW's moeten die opdracht zelf invullen, afhankelijk van de lokale behoeften.
 

Samenwerkingen

Sociale Dienstverlening werkt nauw samen met andere bedrijfseenheden en onderdelen van de groep Antwerpen, bijvoorbeeld Zorgbedrijf Antwerpen, de politie …

Ook het inzetten van partnerorganisaties is erg belangrijk om onze doelstellingen te verwezenlijken. Met ondersteuning van de stad organiseren onze partners bepaalde vormen van sociale dienstverlening voor onze doelgroepen, zoals:

 • de opvang van dak- en thuislozen
 • begeleiding van vluchtelingen en migranten met trauma’s
 • uitbating van buurtrestaurants om gezonde en goedkope maaltijden aan te bieden
 • organisatie van activiteiten gericht op ontmoeting en consultaties in de Huizen van het Kind
   

Infographics SD

Bekijk de cijfers van SD van de verschillende afdelingen.