Voorstelling SD

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening is het resultaat van het samengaan van het OCMW en de stad. Hier vind je een korte visuele voorstelling van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening.

Organogram Sociale Dienstverlening

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening bestaat uit 1 stafdienst en 5 afdelingen met 16 diensten

De afdelingen zijn:

Geïntegreerde dienstverlening, geïntegreerd werken

Sinds januari 2018 werken de stad en het OCMW geïntegreerd vanuit één organogram.
Er zijn geen opdrachten meer die alleen nog bij het OCMW blijven.

Dat doen we om:

  • de klantvriendelijkheid van onze dienstverlening te verbeteren
  • samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
  • een betere samenwerking tussen onze medewerkers te stimuleren
  • tegemoet te komen aan een beleidskeuze van de Vlaamse regering en van het stadsbestuur van Antwerpen
  • als grootste stad van Vlaanderen een voorbeeld te kunnen zijn

De raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Antwerpen blijft over klantendossiers beslissen, bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon.