Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Simulatiebeeld toekomstige wijk Nieuw ZuidStudio Associato Secchi Vigano

Nieuw Zuid, wonen in een duurzame wijk aan de Schelde

Een nieuwe woonwijk. In het zuiden van Antwerpen. Die aansluit op de stad en uitziet op de Schelde. Waar resoluut de kaart van duurzaamheid wordt getrokken. Met een groot park en veel groen in het straatbeeld. Met voldoende winkels, scholen, horeca en andere voorzieningen om de wijk en de buurt er rond levendig te maken. Dat is Nieuw Zuid. De duurzame nieuwe woonwijk aan de Schelde.

Nieuw Zuid is de projectnaam voor het gebied gelegen tussen de Scheldekaaien, de Namenstraat, de Jan van Gentstraat, de Brusselstraat en de Ring. Het plangebied strekt zich daarmee uit van de Schelde tot en met de Konijnenwei. Sinds het wegtrekken van de overslagactiviteiten van de haven in de jaren ’60 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De opening van het nieuwe Justitiepaleis en de renovatie van het voormalige goederenstation door de Bank van Breda waren in 2006 de eerste impulsen voor de site. Maar daar komt nu verandering in!

Privaat project van publiek belang

Sinds voorjaar 2010 is de private ontwikkelaar Triple Living eigenaar van een groot deel van de gronden van Nieuw Zuid. Voor de stad Antwerpen was dit de uitgelezen kans om een visie op te maken voor het volledige plangebied en ook stedelijke voorzieningen te integreren in deze nieuwe ontwikkeling.

Zo is Nieuw Zuid een privaat project van publiek belang. Met ongeveer 2.000 nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen en een groot park zal Nieuw Zuid niet enkel anticiperen op het huidige tekort aan groen en openbare voorzieningen in de buurt, maar ook op de verwachte bevolkingsaangroei in de komende 15 jaar.

Een duurzame wijk op het vlak van energie en milieu

In navolging van de Europese klimaatdoelstellingen engageert het stadsbestuur zich om duurzaam om te springen met energie en grondstoffen (2050 is het streefjaar voor co2-neutraliteit). Zo kiest de stad voor Nieuw Zuid bewust voor fietspaden en woonerven waar voetgangers domineren, ondergrondse parkings, maatregelen op het vlak van geluid- en luchtkwaliteit, collectieve energievoorzieningen, een duurzame waterhuishouding, enzomeer.

Wat houdt Nieuw Zuid in?

Nieuw Zuid wordt een gemengde stadswijk met:

 • circa 2.000 woningen;
 • 20.000 à 40.000 m² lokale voorzieningen (onder andere twee scholen, twee kinderkribbes, een sporthal en een dienstencentrum);
 • 40.000 à 70.000 m² bovenlokale voorzieningen en/of kantoren;
 • circa 20.000 m² buurtondersteunende commerciële functies (winkels, horeca, …);
 • een park van ongeveer 15 hectare aan de Konijnenwei, 12 hectare park en wijkgroen en een groene parkstrip van 6 hectare op de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid.

Een ontwikkeling met ambitie

Het is de ambitie om met de ontwikkeling van Nieuw Zuid een gemengde wijk te realiseren met de nadruk op wonen, maar ook met voldoende winkels, openbare voorzieningen en kantoren om tot een levendige buurt te komen. In een gevarieerd aanbod van grotere en kleinere woningen moeten zowel gezinnen met kinderen als senioren en alleenstaanden hun gading kunnen vinden. Wat nieuwe lokale voorzieningen als kinderopvang of scholen betreft, wordt mee bekeken hoe zoveel als mogelijk bestaande tekorten in de wijken Zuid en Brederode kunnen worden opgevangen.

Door een doordacht autobeleid in combinatie met een fijnmazig langzaam verkeersnetwerk en openbaar vervoer moet de wijk goed bereikbaar maar ook leefbaar en veilig zijn. Met ruime aandacht voor water-, energie- en afvalbeheer zal bij de aanleg van deze nieuwe woonwijk voluit de kaart van duurzame ontwikkeling worden getrokken.

Een grootstedelijk park op Nieuw Zuid

Met de herontwikkeling van het gebied wordt ook een groen stadsdeel aan het water nagestreefd. Naast de parkstrip op de kaaien wordt er ook een ruim buurt- en wijkpark voorzien voor zowel de nieuwe als de bestaande bewoners. Groene verbindingen doorheen de nieuwe stadswijk zorgen voor een verbinding tussen de grote parkruimte en de Schelde. Deze ruime groenvoorzieningen bieden ook de kans om tegemoet te komen aan het tekort aan open ruimte dat vandaag in de omliggende wijken Zuid en Brederode wordt ervaren.

Verdere planning

Stad en ontwikkelaar lieten samen een masterplan opmaken dat als kader dient voor de toekomstige ontwikkeling van Nieuw Zuid (een digitale versie van het masterplan vindt u hier in bijlage). Eind 2012 leverde het Italiaanse ontwerpteam Studio Associato Secchi-Viganò dat masterplan op. Bekijk de presentatie over het masterplan voor Nieuw Zuid online bij 'Links'.

Architectbureau Bureau Bas Smets werkt op basis van dit masterplan het ontwerp voor de publieke ruimte en het park verder uit.

Vanaf eind 2013 starten de eerste bouwwerken aan Nieuw Zuid. De ontwikkeling zal gefaseerd gebeuren van noord naar zuid, zodat de eerste delen die klaar zullen zijn meteen aansluiten op de stad. Belangrijk hierbij is dat elke fase een afgerond en leefbaar geheel oplevert dat op alle vlakken goed ontsloten is en op een goede manier aansluit bij de bestaande wijken.

 1. Voor het verlenen van de eerste bouwvergunningen worden er 3 trajecten doorlopen:
 2. Bouwaanvraag Ledeganckkaai: Voor het  eerste bouwblok dat aan de Ledeganckkaai ligt, en dus aan een uitgeruste weg, heeft de ontwikkelaar in april 2013 een bouwaanvraag ingediend. Het masterplan diende als kader voor dit ontwerp.
 3. Voor de bouwaanvraag voor de wegenis en de publieke ruimte van de eerste ontwikkelingsfase maakte Bureau Bas Smets een ontwerp op. Die bouwaanvraag werd eind mei 2013 ingediend.
  Een uitzondering hierop zijn de hoogbouwvolumes. Onder meer hiervoor is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt dat alle voorwaarden en kwaliteitseisen vastlegt waaraan deze hoogbouw moet voldoen. Daarnaast is ook het masterplan juridisch verankerd in dit document. Het RUP werd midden november 2013 opgeleverd en is van kracht sinds 3 oktober 2014.
 4. In de jaren 2013 tot 2016 zijn een tiental gebouwen van de eerste fase vergund. Twee gebouwen zijn opgeleverd en al deels bewoond. Vier  gebouwen zijn in opbouw. De eerste hoogbouw (woontoren) is in verkoop. Deze eerste fase zal vermoedelijk tegen eind 2018 afgewerkt zijn. De aanleg van het openbaar domein volgt aansluitend op de realisatie van de gebouwen. 

De volledige realisatie van Nieuw Zuid zal minstens 15 jaar in beslag nemen.

Voor info over de verkoop, kunt u terecht bij projectontwikkelaar Triple Living op 03 336 00 00 of info@nieuwzuid-antwerpen.be. Of neem een kijkje op www.nieuwzuid-antwerpen.be.