Centrale voeg in het park die uitkomt op het centrale plein en aansluit op de centrale dreef in het Rivierenhof

Park Groot Schijn

Elke dag brengen tientallen verenigingen in Park Groot Schijn mensen samen om te sporten, te ontspannen of om de mooie natuur te ontdekken die verscholen ligt achter de stadsdrukte. Om de vele mogelijkheden van dit gebied volledig te benutten wordt het herinrichten tot een open sport- en recreatiepark met een eigen identiteit.

Het park is opgebouwd uit ‘voegen en kamers’. De voegen vormen een netwerk van knikkende vlakke paden doorheen het park die van noord naar zuid en van oost naar west lopen. De paden doorkruisen een weelderig grasland waar ruimte zal zijn voor barbecue, spel, … .

De verbinding met de hoofdas in het Rivierenhof is belangrijk en zal in het Park Groot Schijn uitmonden op een groen sportplein. Hier kan in de zomer verpoosd en gespeeld worden en in de winter zou de plek kunnen omgetoverd worden tot schaatspiste.

De kamers zijn de geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park. Zo zijn er kamers voor sport, jeugd, de hondenscholen, het woonwagenpark, de volkstuinen. De gebouwen in het park gaan op in de groene omgeving en zijn op maat van de kamers ontworpen.

De ambitie is om alle gebouwen in het park bepaalde gemeenschappelijke elementen te geven (bv. luifels, doorsteken, groendaken, ...). Daardoor wordt duidelijk gemaakt dat ze allemaal van dezelfde ‘familie’ zijn, zonder hun eigenheid te verliezen.

De invulling van elke kamer gebeurt steeds in nauw overleg met alle clubs en verenigingen die er samen gebruik van gaan maken.

Zicht op de toekomstige sportvelden en sportinfrastructuur
Zicht op de toekomstige sportvelden en sportinfrastructuur
BUUR, HOSPER, BULK en ARA 1|2
Plan met alle onderdelen van Park Groot Schijn ten noorden van de E313
Delen van het Park Groot Schijn in het noorden van het park
1|2

Op de hoogte blijven?

Schrijf u hier in op de digitale nieuwsbrief.  Regelmatig ontvangt u van ons een laatste stand van zaken rond alle projecten binnen Park Groot Schijn.

Meer info

Stedelijk wijkoverleg Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1,  2100 Deurne
tel.03 338 4537
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

Verwante info:

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen