Fietsers in actie op het openbare, permanente pumptrack in het Regatta urban sports park.
Theater TOL bracht een luchtspektakel voor de inhuldiging van de nieuwe verlichting van de 500-jarige kathedraaltoren op 1 september 2018.
Cover van de inspiratienota, Ontwerp Over de Ring, zone west
Zicht op de Plantin en Moretuslei ter hoogte van de Van Immerseelstraat
Atypische Stadsbouwmeester Beleidsnota 2016-2020
Bekijk het Antwerpen van morgen op www.antwerpenmorgen.be.
Wetlands, één van de veertien landschappen uit het Groenplan.
Start werken wijkplein Cadix