Voorstel voor een fiets- en voetgangersbrug over de Schelde door Team West - Over de RIng.
Theater TOL bracht een luchtspektakel voor de inhuldiging van de nieuwe verlichting van de 500-jarige kathedraaltoren op 1 september 2018.
Cover van de inspiratienota, Ontwerp Over de Ring, zone west
Zo zal de kathedraal eruit zien met de nieuwe verlichting volgens het Lichtplan.
Zicht op de Plantin en Moretuslei ter hoogte van de Van Immerseelstraat
Atypische Stadsbouwmeester Beleidsnota 2016-2020
Bekijk het Antwerpen van morgen op www.antwerpenmorgen.be.
Sfeerbeeld van het Galgenweel op Linkeroever
Wetlands, één van de veertien landschappen uit het Groenplan.