Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Atypische Stadsbouwmeester Beleidsnota 2016-2020Stadsbouwmeester

Antwerps stadsbouwmeester stelt beleidsnota voor

Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp stelt zijn beleidsnota ‘2016-2020 Atypische stadsbouwmeester’ voor. Hierin staat zijn visie op ruimtelijke kwaliteiten en prioriteiten voor de toekomstige ontwikkeling van Antwerpen.

Sinds 1 januari 2016 is Christian Rapp de Antwerpse bouwmeester. Hij nam de tijd om de stad te leren kennen, onder andere via  de nieuwe bouwprojecten die in de Welstandscommissie worden beoordeeld, en de complexe planprocessen van grote stadsprojecten. 

Klik hier om '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' te lezen

Stadsbouwmeesterschap
Het eerste deel van de beleidsnota, ‘Atypische stadsbouwmeester’, beschrijft hoe het team interdisciplinair en in atelierverband projecten initieert en samenwerkt met alle stakeholders. De begeleiding van plannen en processen gebeurt in de architectuurwerkplaats, een gedeelde mentale plek waar via ontwerpend onderzoek kansen en opportuniteiten afgetast worden.

Prioriteiten op ruimtelijk gebied
In het hoofdstuk ‘Atypische stadstransformatie’ bepaalt hij zijn prioriteiten op ruimtelijk gebied:

  • De stadsbouwmeester wil in de kernstad waken over het voortzetten van de unieke schaal-en tijdssprongen, die hij aanduidt met het begrip ‘harmonie en dissonantie’.
  • De Ringzone is het tweede gebied dat in het vizier komt. Een overkapping van de Ring biedt mogelijkheden om een nieuwe ‘Ringstraβe’ te creëren die naadloos de gebieden buiten de Ring aan de kernstad kan hechten.
  • Ten derde voert hij een pleidooi om de sprong over de Ring en de Schelde te maken, om ook in de 20ste-eeuwse stadsdelen een kwaliteitsslag te maken. Enerzijds is Linkeroever als onderzoeksgebied op de kaart gezet met de ideeënwedstrijd over de toekomstige transformatie van het gebied. Anderzijds is het de doelstelling van de stadsbouwmeester om in de 20ste-eeuwse gordel gemengde woon-werk gebieden te maken. 

Strategisch ruimteplan
Tenslotte begeleidt de stadsbouwmeester de totstandkoming van het nieuw strategisch ruimteplan. De drie thema’s ‘Levendige woonstad’, ‘Innovatieve netwerkstad’ en ‘Robuust landschap’ vormen de rode draad doorheen de visienota.

Christian Rapp
Christian Rapp is de derde stadsbouwmeester van Antwerpen. René Daniëls (1999-2006) en Kristiaan Borret (2006-2014) gingen hem voor. Rapp is geboren in München en studeerde architectuur aan de TU Berlijn en de TU Delft. Hij werkte in de bureaus van Otto Steidle, Rem Koolhaas en Hans Kollhoff. In 1992 richtte hij in Berlijn samen met Stefan Höhne het bureau Höhne en Rapp op. Hieruit ontstond in 1999 in Amsterdam het bureau Rapp+Rapp, dat hij samen met zijn echtgenote Birgit leidt. Een voorbeeld uit hun oeuvre is de woontoren ‘De Kroon’ in de Den Haag waarvoor zij internationaal geprezen en erkend worden. Sinds 2007 is hij verbonden aan de TU Eindhoven als hoogleraar Rational Architecture aan de afdeling Architectural Urban Design and Engineering.

De beleidsnota is integraal te lezen op www.antwerpenmorgen.be