Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Wetlands, één van de veertien landschappen uit het Groenplan.stad Antwerpen

Groenplan zorgt voor 187 hectaren extra groen in de stad

Ongeveer de helft van Antwerpen bestaat uit groen of water. De stad wil deze groenzones beschermen, verbinden en zowel kwantitatief als kwalitatief versterken. Om dat te verwezenlijken, is er nu het Groenplan ‘Levendig landschap’. De komende jaren worden er ook Groenplannen uitgewerkt voor de districten en dit in overleg met de betrokken districtsbesturen.

Waarom een Groenplan?

Met de realisatie van het Groenplan zal het groenareaal van de stad – op dit moment zo’n 6200 hectaren – met 3% of 187 hectaren groeien. Maar liefst 6% of 358 hectaren groen zal extra juridisch beschermd worden als groengebied en nog eens 15% of 819 hectaren zal kwalitatiever worden dankzij een nieuwe inrichting of beter beheer. Het einddoel is een systeem van grootschalige groengebieden die de stad verlevendigen en de bewoners overal in de stad toegang geven tot aangename groene landschappen. Zo wil de stad een duurzame leefomgeving creëren voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst. 

Struisbeekvallei, één van de veertien landschappen van het Groenplan.
Struisbeekvallei, één van de veertien landschappen van het Groenplan.
stad Antwerpen1|3
Zuidelijke Kamers, één van de veertien landschappen van het Groenplan.
Zuidelijke Kamers, één van de veertien landschappen van het Groenplan.
stad Antwerpen1|3
Glacis van Ertbrugge, één van de veertien landschappen van het Groenplan.
Glacis van Ertbrugge, één van de veertien landschappen van het Groenplan.
stad Antwerpen1|3

Antwerpen verdeeld in 5 groenstructuren en 14 landschappen

In het Groenplan ‘levendig landschap’ staan de gewenste groenstructuur en principes die stadsbreed toepasbaar zijn. Het beleidsdocument bestaat uit 3 delen.

Deel 1 omvat een synthesekaart waarin de stad wordt opgedeeld in 5 grootschalige groenstructuren: Scheldepark, Zuiderpark, Centraal Park, Schijnpark en Noorderpark. Dit zijn grote aaneengesloten groengebieden die een belangrijke rol vervullen voor de leefbaarheid van de Antwerpse stadsregio. Natuur en sociale functies worden erin verenigd, met als basis de landschappelijke kwaliteiten.

Zo heeft het Scheldepark aandacht voor de relatie tussen de stad en de stroom. Het Zuiderpark maakt werk van de samenhang tussen de groene plekken langs de rivier Struisbeek door onder meer Wilrijk. Het Centraal Park creëert een groene ontmoetingsruimte voor de woonwijken errond. Het Schijnpark herstelt de verbinding tussen het Schijn en de Schelde. In het Noorderpark ten slotte wordt gewerkt aan de raakvlakken tussen de verschillende landschappen die ertoe behoren. 

In deel 2 worden de groenstructuren verder verfijnd aan de hand van 14 landschappen: Scheldeland, Zandvlakte-Linkeroever, Zuidelijke Kamers, Struisbeekvallei, Kasteelparken, Schijnvallei, Glacis van Ertbrugge, Laagland, Polders van Stabroek, Wetlands, Opstalvallei, Scheldepolders, Noordelijk Heideland en Groene Bedding. Per landschap omvat het Groenplan een omschrijving van de bestaande en de gewenste situatie en een aantal strategieën om het landschap te verbeteren.

Deel 3 van het Groenplan legt de algemene visie en de overkoepelende richtlijnen voor groene ruimten in de stad vast. Het is een ‘handleiding’ om de stad te vergroenen. Aan de synthesekaart koppelt de stad een actietabel met zowel gebiedsgerichte als algemene acties. 

Synthesekaart van de vijf groenstructuren en veertien landschappen uit het Groenplan.stad Antwerpen
Synthesekaart van de vijf groenstructuren en veertien landschappen uit het Groenplan.

Volgende stappen

Het Groenplan is geen eindpunt, maar net het startpunt voor de verdere uitwerking van het beleid voor groen in de stad. De volgende stap is de opmaak van specifieke Groenplannen per district.

Nu het Groenplan werd goedgekeurd, maakt de stad allereerst werk van de bekendmaking van het plan. In de loop van het voorjaar van 2017 lanceert de stad hiervoor wandelingen per landschap. Hierover vindt u binnenkort meer info via /Groenplan.

Verwante info: