Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Cover van de inspiratienota, Ontwerp Over de Ring, zone westTeam West (OMGEVING en De Urbanisten)

Met z'n allen ruimte geven aan de stad van morgen

 De stad voert een vernieuwingstraject voor de vernieuwing van het strategisch ruimtelijk structuurplan dat in 2006 werd opgesteld en tot op vandaag van kracht is. Alle verzamelde inzichten tot nu toe werden gebundeld in de inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’. 

Van doorstartnota naar inspiratienota

Het huidige strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) dateert van 2006 en is dus toe aan vernieuwing. De nodige input daarvoor werd samengevat in de inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’.

Deze inspiratienota omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Ze synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt.

Stadsdebatten en onderzoeken zorgden voor inspiratie

Na de goedkeuring van de doorstartnota in 2016 werden stadsdebatten, onderzoeken en leerprojecten gerealiseerd die antwoorden formuleren op de ruimtelijke uitdagingen van de toekomst.

Meer dan vijftien stadsdebatten vonden plaats over erg uiteenlopende onderwerpen zoals betaalbaar wonen, circulariteit, levendige wijken, groen in de stad, … Via de stadsdebatten werden meer dan 700 mensen betrokken bij de opmaak van deze inspiratienota. De nota is hiermee het resultaat van een breed gedragen proces.

Inspiratienota 'Ruimte geven aan de stad van morgen'Frederik Beyens
Inspiratienota 'Ruimte geven aan de stad van morgen'

Drie thema’s structureren inspiratienota

Deze inspiratienota is opgebouwd volgens drie generieke thema’s die antwoord geven op verschillende uitdagingen waar de stad in de toekomst voorstaat:

Levendige woonstad

Antwerpen is een woonstad en wil dat ook blijven in de toekomst. Het thema ‘Levendige woonstad’ beschrijft de woonbeleidsvisie. De stad vernieuwt en groeit, maar op maat van haar burgers. Er zijn zowel geplande stadsontwikkelingsprojecten als vastgoedprojecten uit de private sector. Samen zorgen zij ervoor dat er genoeg woningen zullen bijgebouwd worden om de verwachte bevolkingsgroei te kunnen opvangen.

Slimme netwerkstad

De ‘Slimme netwerkstad’ gaat over ondernemen, kennis en connectiviteit. Antwerpen is een bedrijvige stad met een diversiteit aan economieën en ondernemerschap. De stad biedt daarbij ruimte om een bloeiende ondernemingscarrière uit te bouwen. Antwerpen wil de bedrijvigheid die er is koesteren en tegelijk durven vernieuwen. De stad streeft naar een sterk stadsnetwerk, een economische krachtige en een bereikbare stad. Op, rond en binnenin deze netwerken moet een nieuw evenwicht worden verzekerd. Dat uit zich zich in co-modaliteit, leefbaarheid, verkeersveiligheid en een hoge bereikbaarheid.

Veerkrachtig landschap

Het thema ‘Veerkrachtig landschap’ richt zich op de weerbaarheid van de stad tegen de klimaatsverandering. De nadruk ligt op de onbebouwde ruimte van water en groen. Zowel water als groen moeten eerst opnieuw in de stad infiltreren om dan een maatschappelijke rol op te nemen.

Meer info

Meer informatie en de volledige inspiratienota is terug te vinden op www.antwerpenmorgen.be.

Verwante info: