Zicht op het centrale grasplein Buurtplek Langstraat Claar - ONKRUID

Ontwerp tijdelijke buurtplek Langstraat klaar

De vrijgekomen ruimte aan de Langstraat in Borgerhout wordt ingericht als een tijdelijke buurtplek met bomen, banken, spelaanleidingen en twee houten constructies. Het collectief ONKRUID heeft hiervoor een plan uitgewerkt en start op 14 maart met de eerste werken. Tegen eind mei is de buurtplek helemaal klaar.

Na de verhuis van de politie naar het nieuwe centrale gebouw wordt het tweede deel van het Moorkensplein aangelegd en maakt de tijdelijke buurtplek plaats voor de definitieve aanleg.

Het plan: een boomkamer en speel- & zitkamer

Op het terrein komen op 2 plekken houten constructies, de zogenoemde boomkamer en speel- & zitkamer. Tussen de beide kamers ligt het centrale grasplein en rond de bestaande boom ontstaat een intiem zithoekje. Zo ontstaan er 4 verschillende zones of kamers. 

In de speel- & zitkamer, gelegen langs de Langstraat (de gele zone op het hierna volgende plan) komen er banken, tafels en speelaanleidingen, zoals schuine vlakken om op te liggen, te glijden of om over te klimmen. Langs de houten constructies waaruit de kamer is opgebouwd, kunnen klimplanten groeien.

Langs de tijdelijke parking van de politie komt de boomkamer. Hier worden zo’n 30 boompjes uit de bomenbank geplant (de groene zone op het hierna volgende plan). Langs de rand van deze kamer komen banken die uitkijken op het centrale grasplein. Deze zone blijft open voor sport, spel en kleine evenementen. Onder de bestaande boom ontstaat een intiem zithoekje tussen de kamers.

Zicht op de buurtplek van onder de huidige boom
Zicht op de buurtplek van onder de huidige boom
Claar - ONKRUID 2|2
Plan van de buurtplek in de Langstraat
Plan van de buurtplek in de Langstraat
ONKRUID 2|2

Verloop van de werken

Begin juni 2016 konden buurtbewoners hun ideeën geven voor de invulling van de tijdelijke buurtplek op de hoek van de Maréestraat, de Langstraat en de Bakkerstraat. Op basis daarvan is een vlekkenplan opgesteld voor de inrichting die collectief ONKRUID op zich neemt. 

Op 14 maart 2017 start ONKRUID samen met de stad met het aanplanten van 30 bomen uit de bomenbank. Aansluitend wordt het terrein tussen de bomen opgehoogd en verder afgewerkt met de houten constructies met daaraan de banken. 

Nadien start de bouw van de zit- en speelkamer. Tegen einde mei is de inrichting klaar en wordt de buurtplek feestelijk geopend. In het voorjaar van 2018 wordt het gebruik van de plek samen met de buurt geëvalueerd. 

Blijf op de hoogte

Wie op de hoogte wil blijven, kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

In de Langstraat

In februari legde het district Borgerhout het voetpad in de Langstraat heraan (zodat het recht komt te liggen en niet meer schuin afhelt) met een gewone boordsteen in plaats van een verlaagde. Zo kunnen auto’s niet meer op het voetpad parkeren. In het midden van de Langstraat komt een buskussen om het doorgaande verkeer te vertragen en aan de Bakkerstraat een extra zebrapad.

Heraanleg Moorkensplein

In het najaar van 2017 start de heraanleg van het huidige Moorkensplein. Na de verhuis van de politie naar het centrale mastergebouw, kan er gestart worden met de aanleg van het tweede deel van het Moorkensplein. Hierin zit het ontwerp van een nieuwe buurtparkje en het afsluiten van de bestaande huizenblok na de afbraak van het oude administratieve centrum en het politiegebouw. Er wordt onderzocht of er een nieuwe school kan komen op deze locatie.

Op het braakliggend perceel in de Mellaertsstraat bouwt AG VESPA en het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA) nieuwe woningen met een ondergrondse buurtparking. Het project telt 5 nieuwe woningen met een grote gemeenschappelijke tuin en dakterras. Meer informatie over dit bouwproject kan u terugvinden op www.agvespa.be

Plan met daarop de verschillende onderdelen van het project Moorkensplein
Onderdelen project Moorkensplein

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!