Sfeerbeeld van het inspraakmoment 'Plannen met het Rooi' op 4 mei 2016.

Plannen met Het Rooi op maat van de buurt

De stad werkt samen met het district Berchem aan de toekomst van sportpark Het Rooi. Na een succesvol inspraaktraject wordt nu het ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Het Rooi' afgewerkt. Het definitief plan laat ruimte voor de suggesties van de buurt die werden verzameld tijdens de participatieacties voor Het Rooi in mei 2016. 

Definitief ontwerp RUP Het Rooi

Vandaag is het sportpark een gebied voor dagrecreatie. Om samen met de bouw van de nieuwe voetbaltribune ook woningen en buurtvoorzieningen mogelijk te maken, was een aanpassing van deze bestemming nodig. Hiervoor maakte de stad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Het Rooi op, waarin de randvoorwaarden voor het volledige gebied onderzocht en bepaald worden.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een juridisch document dat vastlegt waar wel en niet gebouwd mag worden en waar er woningen, publieke functies, winkels of recreatie mogen komen. Na een geslaagd inspraaktraject werd het definitief ontwerp voor RUP Het Rooi goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op vrijdag 31 maart 2017 en door de gemeenteraad op maandag 24 april 2017.

Inspraak van buurt en bezoekers

De stad Antwerpen, district Berchem en Koninklijk Berchem Sport organiseerden in mei 2016 samen een infotentoonstelling en inspraakmoment voor RUP Het Rooi. Ook online werd er informatie verzameld voor de mensen die niet ter plaatse aanwezig konden zijn. 

Sfeerbeeld van het inspraakmoment 'Plannen met het Rooi' op 4 mei 2016.
Sfeerbeeld van het inspraakmoment 'Plannen met het Rooi' op 4 mei 2016.
2|2
Sfeerbeeld van het inspraakmoment 'Plannen met het Rooi' op 4 mei 2016.
Sfeerbeeld van het inspraakmoment 'Plannen met het Rooi' op 4 mei 2016.
2|2

Suggesties

Iedereen kon suggesties doen over de toekomstige invulling van de commerciële en dienstverlenende ruimte nabij het stadion. De binnengekomen suggesties – voornamelijk van buurtbewoners – zijn grofweg op te delen in vijf categorieën:

  • kleine handelszaken (kruidenier, supermarkt, apotheek,  krantenwinkel, bakker, … )
  • sportinfrastructuur (zwembad, fitness, wellness, … )
  • horeca (café, restaurant, ijssalon, frituur, … ),
  • maatschappelijke functies (kinderopvang, dokter, serviceflats, dienstencentrum,… )
  • openbaar vervoer (bushalte, velostation, … )

Al deze voorstellen zijn volgens de richtlijnen van RUP Het Rooi mogelijk. Zolang het om kleinschalige handel gaat – geen grote supermarkt of winkelketen – zijn ook de voorgestelde commerciële invullingen nog aan de orde.

Bezorgdheden

Uiteraard kwamen ook bezorgdheden naar voren. Zo vroegen buurtbewoners zich af of de parkeerdruk niet zal verergeren, of het park toegankelijk zal zijn voor mindervaliden en of er openbaar vervoer voorzien wordt. Op al dit soort vragen kreeg de buurt een antwoord, ter plaatste tijdens het infomoment of achteraf via een mailing waarvoor mensen zich konden inschrijven.

Om de toenemende parkeerdruk op te vangen, zal er in ondergrondse parkings worden voorzien. Het RUP verzekert ook dat het huidige groen behouden blijft en waar mogelijk wordt verbeterd én dat het park toegankelijker wordt door meerdere toegangen, ook voor mindervaliden. Die extra toegankelijkheid zal leiden tot meer sociale controle, wat ook de veiligheid en netheid van het park ten goede zal komen.

Doordat de buurt suggesties heeft kunnen geven via de online enquête en/of ter plaatste op het inspraakmoment begin mei, zijn er geen bezwaarschriften binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek.

Sportpark Het Rooi: een plek voor sport en spel voor jong en oud.
Sportpark Het Rooi: een plek voor sport en spel voor jong en oud.

Toekomst voor kloppend sporthart van Berchem

De voornaamste onderdelen van het RUP zijn de extra toegangen naar het sportpark, de gebouwen van de jeugdwerking in het park, een mogelijke commerciële en/of dienstverlenende invulling naast het stadion en de vernieuwing of heropbouw van het voetbalstadion zelf. De nodige bestemmingswijzigingen om dit alles mogelijk te maken, zijn bestendigd in het goedgekeurde RUP Het Rooi.

Toegankelijk sport- en recreatiepark

De buurt is tevreden over het aandeel groen in het park. Daarom zal al het groen worden bestendigd in het RUP. Bovendien mag het hele sportpark nog toegankelijker zijn. De huidige paden worden vernieuwd en daarbovenop komen twee extra toegangen tot het park: één aan de Berchemstadionstraat en één aan de Roderveldlaan. Op die manier kunnen ook de parkeerplaatsen aan de Roderveldlaan beter gebruikt worden. Ook de scoutsverenigingen blijven actief op Het Rooi zonder in te boeten in oppervlakte.

Nieuwe commerciële en dienstverlenende invulling

Om in te spelen op de behoeften van de wijk, zou naast het stadion ook een commerciële invulling worden voorzien. Daarnaast staan ook dienstverlenende voorzieningen op het programma. Om dit mogelijk te maken, herbestemt het RUP deze zone tot ‘zone voor centrumfuncties’. Dit maakt tal van functies mogelijk, zoals horeca, detailhandel, sport, wonen en dienstverlening. Functies zoals kantoorruimte, zware industrie en grote commerciële invullingen – zoals een grote winkelketen – vallen hier daarentegen niet onder.

Nieuwe voetbalinfrastructuur

De huidige voetbalinfrastructuur (veld en stadion) is aan vernieuwing toe. In het stadion op Het Rooi moeten voetbalploegen uit klasse 1B terechtkunnen. Dat betekent dat er plaats moet zijn voor ca. 4.000 toeschouwers, met ruimte om verder te groeien op langere termijn. Er zouden comfortabele tribunes voor het publiek en moderne kleedkamers voor de spelers van Koninklijk Berchem Sport en de jeugdwerking moeten komen.

Wat zijn de volgende stappen?

Nu RUP Het Rooi is goedgekeurd op het college en op de gemeenteraad, kan de stad zich verder buigen over de concrete invulling en verdere uitwerking van de site. Zodra dat onderzoek afgerond is, zal er opnieuw gecommuniceerd worden naar de buurt.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!