Zicht op de Plantin en Moretuslei ter hoogte van de Van Immerseelstraatstad Antwerpen

Plantin en Moretuslei

Veiligere fiets- en voetpaden voor de Plantin en Moretuslei.

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn echter sterk verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in en uit fietst. Om de veiligheid en het comfort voor zowel de fietsers als de voetgangers te verbeteren, plannen het Agentschap Wegen en Verkeer (dat de weg beheert) en de stad Antwerpen een grondige herinrichting.   

Van aan de  Quinten Matsijslei tot de aansluiting op het Ringfietspad

De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken heel wat pendelaars en scholieren gebruik van deze route.  Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad en het historische centrum van de stad.

Tegelijkertijd is de infrastructuur voor fietsers en voetgangers niet voldoende op die verkeersstroom voorzien. De fiets- en voetpaden zijn te smal, er zijn te veel mogelijke conflicten op kruispunten met zijwegen en het kruispunt met de Singel is te ruim en onoverzichtelijk. Daar willen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen snel verandering in brengen.

Om het comfort en de veiligheid voor de fietsers en de voetgangers te verhogen worden zowel de fiets- als de voetpaden verbreed, worden de kruispunten overzichtelijker en compacter aangelegd en krijgen de middenbermen meer groen. En dit van aan het kruispunt met de Quinten Matsijslei tot de aansluiting op het Ringfietspad aan de andere kant van de Ring.

Info Plantin en Moretuslei

Op de website antwerpenmorgen.be kan u alle info en plannen rond de Plantin en Moretuslei terugvinden. U kan zich er ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief rond de verdere opmaak van de plannen.

Meer info

Nutswerken vanaf 28 januari

De voorbereidende nutswerken zijn op 28 januari 2019 van start gegaan. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken worden de werken uitgevoerd in verschillende fases. Alle info over het verloop van de werken kan u terugvinden op Slim naar Antwerpen.

Fasering van het eerste deel van de voorbereidende nutswerkenAWV
Fasering van het eerste deel van de voorbereidende nutswerken

Huisvuilophaling

Bevinden de werken zich voor uw deur?  Zet dan uw huisvuil op de dichts bereikbare hoek neer.  Voor fase 1A is dit op de hoek met de Montensstraat.

Hoofdwerken vanaf zomer 2019

De eigenlijke herinrichting van de Plantin en Moretuslei begint naar verwachting in de zomer van 2019. De werken worden opgedeeld in een aantal grote fases en deelfases om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De herinrichting start aan de kant van de oneven huisnummers. We werken vanaf de Wilrijkstraat richting de Charlottalei, en vervolgens aan de andere kant van de weg terug vanaf de Charlottalei naar de Wilrijkstraat.

De precieze planning en fasering van de werken zal tegen begin 2019 duidelijk zijn. Vanaf dan kunnen we ook de hinder tijdens de werken in detail toelichten. Wel houden we rekening met een aantal minder hinderprincipes bij het inplannen van de werken:

 • Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
  • Omwille van de knip van het Operaplein zullen er in 2019 staduitwaarts steeds 2 rijstroken beschikbaar blijven, richting de Singel en de Ring. In de andere richting, stadinwaarts, wordt wel een rijstrook ingenomen, en zal verkeer over één rijstrook moeten rijden.
  • Vanaf 2020 zullen ook staduitwaarts rijstroken ingenomen kunnen worden.
  • Tijdens de werken aan het kruispunt met de Provinciestraat – waarschijnlijk in de zomer van 2020 – is het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer.
    
 • Fietsers: Tijdens het eerste jaar van de werken als er aan de noordzijde van de weg (stadinwaarts) gewerkt wordt, volgen fietsers stadinwaarts een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. Wanneer de werken aan de zuidzijde van de weg starten rijden fietsers in beide richtingen op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de weg.
   
 • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. Twee naastliggende straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten, zodat de lokale bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
   
 • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.
Fasering van de eigenlijke heraanleg vanaf de zomer 2019AWV
Fasering van de eigenlijke heraanleg vanaf de zomer 2019
5 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Sven Fabré

Jammer dat de voetgangersoversteek Bouwensstraat-Raafstraat een lelijk eendje blijft. Mag je er nu oversteken of niet? Veel automobilisten menen van niet... Signalisatie, zebrapad, verlichting zou hiertoe bijdragen. Oversteek wordt veel gebruikt, o.a. door scholieren.

Jouw avatar
Eveline Leemans

Dag Sven, deze oversteek kan u gebruiken, maar omdat er geen zebrapad is hebt u als voetganger geen voorrang op het autoverkeer bij het oversteken. Op een kleine 65 meter meer naar de Provinciestraat, aan het kruispunt met de Kroonstraat, komt een volledige uitgeruste oversteek met verkeerslichten. Voor de school is er aan het kruispunt met de Montenstraat een volledig uitgeruste oversteek voor zowel fietsers als voetgangers voorzien.

Jouw avatar
Annelies Vermeulen

Komt er een tweerichtingsfietspad op de zuidzijde van de Plantin en Moretuslei tussen de Raafstraat en tot aan de Delhaize? Daar worden nu af en toe fikse boetes uitgedeeld, maar dit is van en naar Zurenborg de meest veilige (vooral met kinderen) en meest logische verbinding met Borgerhout. De Rolwagenstraat/Provinciestraat is gevaarlijk met de tramrails en drukke verkeer zeker voor fietsende kinderen

Jouw avatar
Eveline Leemans

Dag Annelies, alle fietspaden op de Plantin en Moretuslei blijven enkelrichting aan beide kanten. Er is onvoldoende ruimte om een dubbelfietspad te voorzien, buiten dat het fietspad zelf dan breder wordt, moet ook de strook tussen het fietspad en de rijbaan breder worden. Is via de Lange Van Ruusbroecstraat naar de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Montensstraat fietsen een optie?

Jouw avatar
Rozemie Claeys

Een dubbelrichting fietspad dat de fietsroute van de omgeving Zurenborg - Oud Berchem (Raafstraat) richting de kroonstraat zou toch een mooie aanvulling zijn op routes die door veel fietsers gebruiken. Dit deel van het voetpad heeft een enorme breedte die daar zeker voor zou kunnen dienen.