Het Waterpoortplein met cirkelvormige bank en spiegelvijver © AG VESPA - Tractebel, ADR Architects en Georges Descombes

Stad keurt voorontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken goed

Het college keurde op vrijdag 6 oktober 2017 het voorontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken als nieuwe groene publieke ruimte goed. Het voorontwerp is een verdere uitwerking en verfijning van de krachtlijnen uit het eerder goedgekeurde schetsontwerp. Het Belgisch-Zwitsers ontwerpteam Tractebel, ADR Architects en Georges Descombes & Erik De Waele werkten, in regie met de stad en AG VESPA, het voorontwerp verder uit na een uitgebreid inspraaktraject met de bevolking. Zo zijn onder meer de pergola, de waterpartij, de wadi’s, de cirkelbank en de spiegelvijver aan de Waterpoort verder uitgewerkt.

De krachtlijnen van het schetsontwerp blijven behouden. Het ontwerp is nog steeds opgebouwd uit 3 ‘tafels’, een ‘kroon’, publieke (voor)ruimte aan de cultuurhuizen en 4 pleinen als verbinding met de omgeving. Verder werkt het een heel aantal elementen verder uit.

3 tafels

De 3 ‘tafels’ weerspiegelen de vormen van de voormalige dokken (Kooldok, Schippersdok en Steendok) en zijn exact even groot als die dokken. Ze krijgen elk een eigen karakter en zorgen voor een duidelijke samenhang in het ontwerp. Door hun vorm verwijzen ze naar de historische havenactiviteit op de plek, maar die wordt vervangen door een nieuwe stedelijke activiteit die inspeelt op de behoeften van de wijk met horeca, winkels en enkele unieke cultuurhuizen. De tafels zijn elk ongeveer tweemaal zo groot als de Antwerpse plantentuin in de Leopoldstraat.

De centrale tafel, het voormalige Schippersdok, wordt een open geheel met gras dat voor ademruimte zorgt. Aan de kant van de Waalsekaai wordt aan de rand een waterbassin ontwikkeld, een ideale verpozingsplek. Het bassin fungeert tegelijkertijd als buffer- en infiltratiebekken voor regenwater. Aan de ene zijde wordt het bassin afgeboord door een ruime trappenpartij die de historische kademuur van het Schippersdok terug zichtbaar maakt. Aan de andere kant komt diverse oeverbeplanting. De randen van de centrale tafel worden begrensd door bomenpleinen die zorgen voor wat schaduw.

De centrale tafel, een plaats die voor ademruimte zorgt en met aan de rand een waterbassin © AG VESPA - Tractebel, ADR Architects en Georges Descombes
De centrale tafel, een plaats die voor ademruimte zorgt en met aan de rand een waterbassin

De 2 buitenste tafels krijgen een intiemer karakter en worden meer ontwikkeld als tuinen waarbij open ruimtes met gras, diverse beplantingen (struiken, groenteteelt, planten) en ruimte voor sport en spel elkaar afwisselen:                      

  • De meest zuidelijke tafel wordt gereserveerd voor speeltuinen, een stiltetuin, een samentuin en een regentuin die het water opvangt. De weide is ten opzichte van het schetsontwerp kleiner gemaakt en aangevuld met een extra multisportveld.
  • De meest noordelijke tafel krijgt een soortgelijke verdeling, maar zonder sportveld.

 

De kroon als groene omkadering

De zogenaamde kroon vormt de groene omkadering rond het gehele ontwerp. Nieuwe bomenrijen vullen daar de bestaande bomenrijen aan. Het wordt zo een dynamische en koele stedelijke plek onder een genereus bomendak. Hier wikkelt de circulatie zich af, waarbij auto’s en fietsers dezelfde weg gebruiken. Wandelen kan ofwel op het voetpad ofwel onder de bomen. Tegelijkertijd biedt de kroon plaats voor terrassen van de plaatselijke horeca, picknicktafels en banken.

De kroon als groene omkadering © AG VESPA - Tractebel, ADR Architects en Georges Descombes
De kroon als groene omkadering

Publieke (voor)ruimte aan de cultuurhuizen

Aan de Gedempte Zuiderdokken liggen 4 belangrijke cultuurhuizen: FOMU, M HKA, Zuiderpershuis en Zuiderkroon. Vandaag staan deze gebouwen nauwelijks in contact met de publieke ruimte errond. Het ontwerp voorziet in publieke voorruimtes aan de cultuurhuizen die mee geïntegreerd worden in de nieuwe publieke ruimte. In de fase van het definitieve ontwerp zal in overleg met de verschillende cultuurhuizen nagedacht worden over de verdere concretisering hiervan.

                                                     

Pleinen als verbinding met de omgeving

Vier pleinen - het Scheldeplein, het Museumplein, het Waterpoortplein en het Zuidplein - vormen de belangrijke verbindingen richting de Schelde en het Zuid. Het zijn open verharde ruimten van verschillende grootte waar plaats is voor evenementen.

 

Zuidplein

Het Zuidplein vormt de overgang met de wijk Nieuw Zuid. Het plein kan ingeschakeld worden voor kleinere buurtgebonden evenementen, maar kan ook perfect gebruikt worden om te sporten of te ontspannen.

 

Waterpoortplein

Het Waterpoortplein verbindt de wijk het Zuid met de Schelde, met de Waterpoort als centrum. De schaal van dit plein is te vergelijken met de Grote Markt. Het is de meest aangewezen plek voor het organiseren van middelgrote evenementen. Het voorontwerp voorziet hier onder meer in een grote cirkelvormige zitbank als ontmoetingsplek en een spiegelvijver die de Waterpoort weerspiegelt bij veel regen.

 

Museumplein

Het Museumplein, qua schaal te vergelijken met de Sint-Jansvliet aan de voetgangerstunnel, verbindt het M HKA met het KMSKA en krijgt een waterpartij als beeldbepalend element. Hier kunnen verschillende kunstenfestivals plaatsvinden.

 

Scheldeplein

Het Scheldeplein is het meest noordelijke plein en is het kleinste van de 4, te vergelijken met de Vrijdagmarkt. Het wordt gemarkeerd door een ruime pergola die deels voor beschutting zorgt. Het plein sluit aan op de tuinen van het voormalige Kooldok en is ideaal voor buurtevenementen.

 

Een groen ontwerp

De Gedempte Zuiderdokken worden vooral een groene ruimte. Er komen meer bomen en een kleurrijke waaier aan heesters, vaste planten en bloembollen. In elk seizoen zijn de tuinen een bloemrijk geheel. Ruime grasweides versterken het groene karakter. In de tuinkamers of ‘pockets’ liggen gezellige zithoekjes en is plaats voor sport en spel of samentuinen.

 

De Gedempte Zuiderdokken als museumtuinen

Het park, de nieuwe publieke ruimte en de cultuurhuizen vormen samen de ‘museumtuinen’. In samenspraak met kunstenaars wordt op 3 betekenisvolle plaatsen in de vloer en ter hoogte van de speelzones in kunst voorzien waardoor het ontwerp een unieke, internationale uitstraling krijgt. Tijdens de fase van het definitieve ontwerp zal in samenspraak met de cultuurhuizen uitgezocht worden hoe kan samengewerkt worden met een of meerdere kunstenaars.

 

Gedetailleerde elementen van het voorontwerp

Het voorontwerp werkt de pergola, de waterpartij, de wadi’s, de cirkelbank en de spiegelvijver aan de Waterpoort verder uit:

  • De pergola, in de noordelijke tuin,  neemt de structuur over van een voormalige hangar op de Scheldekaaien, die overdekt wordt met glas of polycarbonaat. Aan de voet van de kolommen komen klimplanten die na enkele jaren zullen zorgen voor een afscherming tegen felle zon. Er wordt ook een groot krijtbord geplaatst met ervoor een bank in een halve cirkel. Hier kunnen onder meer buitenklassen georganiseerd worden. Er wordt getracht om een aantal waardevolle bomen te behouden. Zo wordt de Christusdoorn geïntegreerd in de hangar door een voldoende grote uitsparing in de dakconstructie en wordt de Zelkova Serrata (een Aziatische boom uit de Iepenfamilie) behouden. Ook 2 andere bomen, de Milleniumboom en de linde, worden gespaard maar enkele meters verder geplaatst. 
De noordelijke tuin met onder meer een pergola © AG VESPA - Tractebel, ADR Architects en Georges Descombes
De noordelijke tuin met onder meer een pergola
  • De waterpartij op het Museumplein vormt het centrum ervan. Ze bestaat uit een speelfontein voor kinderen die afhankelijk van het tijdstip gedeeltelijk of volledig gevuld zal zijn. Het bassin heeft een opstaande rand waarop gezeten kan worden en de bodem wordt een kunstwerk, dat zichtbaar wordt als het bassin leegstaat. De centrale wadi is een grootschalig waterelement (2 elementen van circa 100 meter lang) dat aan een zijde uit een zittrap bestaat, waarbij de historische kademuur van het voormalige Schippersdok terug zichtbaar wordt. Aan de andere zijde vormt een brede, groene boord de overgang naar de centrale weide. De groene boord bestaat uit een reeks van verschillende water- en oeverplanten. Stapstenen door de wadi zorgen voor een leuke spelaanleiding. De wadi zal permanent water bevatten (circa 30 centimeter). Afhankelijk van het volume van een regenbui kan het waterpeil in de wadi stijgen tot maximaal 70 cm onder het maaiveld.
                                                           
  • De cirkelbank markeert een centrale plek op het Waterpoortplein. Ze bestaat uit een grote, tweezijdige houten zitbank met een stalen structuur en dient als ontmoetingsplek en voor alledaags gebruik.
     
  • De spiegelvijver aan de Waterpoort bestaat uit een halve cirkel en ligt verdiept met een helling richting plein. De rand van de cirkel kan een spelaanleiding vormen voor skaters, skeelers, steps,… Wanneer het regent zal de vijver zich vullen met water waardoor een spiegel ontstaat waarin het historische gebouw aan de Waterpoort weerspiegeld wordt.
Het Waterpoortplein met cirkelvormige bank en spiegelvijver © AG VESPA - Tractebel, ADR Architects en Georges Descombes
Het Waterpoortplein met cirkelvormige bank en spiegelvijver

Inzetten op water

De stad wil vandaag met het pilootproject voor de Gedempte Zuiderdokken een antwoord geven op de uitdagingen van de toekomst zoals de verwachte frequentere en intense regenbuien en hogere risico’s op overstroming. Het past daarbij binnen het projectvoorstel van het Interreg 2 Zeeën-project Sponge2020. Het ontwerp van de Gedempte Zuiderdokken houdt daarom rekening met water, zowel onder- als bovengronds. Water kan gemakkelijk in de grond sijpelen, een krattensysteem bevloeit de bomen, er zijn regenwaterputten en de tuinen en de grasweide doen dienst als waterbuffer.

 

Breed participatietraject

Bij elke nieuwe mijlpaal in het ontwerp van de Gedempte Zuiderdokken organiseren de stad en AG VESPA een participatiemoment voor alle geïnteresseerden. Zo kregen scholen uit de buurt en bewoners de kans om suggesties te geven over het schetsontwerp. De feedback die hieruit voortkomt, wordt altijd teruggekoppeld met het ontwerpteam.

Uit inspraakmomenten over het schetsontwerp met scholen uit de buurt bleek dat kinderen avontuur, water, sportgelegenheden, trampolines, voldoende banken en vlakke vloeren om te skaten en te fietsen als heel belangrijk ervaren. 160 bezoekers van Atelier Dok Zuid in juni, het inspraakmoment voor alle geïnteresseerden, suggereerden voornamelijk om de open ruimte niet té druk te maken en voldoende rustplekken te voorzien. Ook de toevoeging van een waterelement bleek een belangrijk gegeven. Ook in de toekomst zal de stad de Antwerpenaars blijven betrekken.

 

Timing

In het voorjaar van 2018 volgt een definitief ontwerp. De eigenlijke realisatie van het nieuwe plein kan starten na de bouw van de eerste ondergrondse parking Steendok in 2018.

16 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Gaston1931

De duizenden, die op het Zuid werken en dus zorgen voor een bruisend Zuid, worden in de kou gelaten, want geen serieuze oplossingen om de wagen kwijt te geraken. Openbaar vervoer is ontoereikend, een lachertje eigenlijk, en de ondergrondse parkings op het Zuid zullen in het weekend niet gebruikt worden, want dan zullen de mensen die Antwerpen bezoeken, hun wagen zo dicht mogelijk aan het centrum willen parkeren. Dit probleem al aangekaart een jaar geleden, maar lokale politiekers in Antwerpen zijn nu éénmaal megalomaan...

Jouw avatar
JEMAMI

Volgens eerdere berichten zou de spade in de grond gaan begin september 2017, maar zoals altijd is dit niet gelukt. Waarom men steeds met een foute timing werkt is onbegrijpelijk, leert men dan nooit van het verleden?

Jouw avatar
philippe.de.keyser@telenet.be

Dat is allemaal wel heel mooi maar waarom ook geen ondergrondse parking waar moeten we de auto gaan parkeren.

Jouw avatar
FrancisV

"De meest zuidelijke tafel wordt gereserveerd voor speeltuinen, een stiltetuin, ..." Speeltuinen en stiltetuin bij elkaar: een vrij onlogische/werkbare combinatie toch?

Jouw avatar
FrancisV

Er was (ooit) sprake van een soort ringlijn tussen Noord en Zuid. Een tramlijn die in de ene richting via de leien, en in de andere richting via de kaaien zou rijden. Komt daar nog iets van? Want met enkele haltes op de kaaien (De Gerlachekaai en de Cockerillkaai) zou de bereikbaarheid van deze groene zone toch kunnen verbeterd worden?

Jouw avatar
Marcus.vc

Gaston1931. Mag ik er op wijzen dat er twee grote ondergrondse parkings komen . Begin van de werken parking 1 binnen kort. Jemani eerst komen de parkings, en met de eerste beginnen ze binnen kort al.

Jouw avatar
Marcus.vc

Phillippe de Keyser . Dit is het ontwerp van de bovengrond. De parkings komen er ook. Die worden eerst gebouwd.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Philippe, onder de Gedempte Zuiderdokken komen twee ondergrondse parkings. Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.gedemptezuiderdokken.be.

Jouw avatar
marc.vernimmen@pandora.be

mogen er helemaal geen auto's op het plein komen ? dat zou heel erg zijn want de horeca zaken moeten ook kunnen laden en lossen. er wonen ook mensen die niet goed te been zijn . niet iedereen gaat met de fiets . kijk maar naar de grote markt het ene faillisement na het andere...

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Francis, op de zuidelijk tafel zullen verschillende tuinen of tuinkamers worden aangelegd. De meeste van deze tuinen zullen een programma bevatten zoals sport of spelen. Er zal ook een tuin worden voorzien waar geen extra toegewezen programma is. Dit is de stiltetuin. Het gaat hier om een groene ruimte met bloemen, heesters en bomen, paden en banken. Uitermate geschikt om uit te rusten, een boek te lezen,… zonder sportende of spelende kinderen/volwassenen in dezelfde tuin. De tuinen worden op een behoorlijke afstand van elkaar geplaatst, zodat ze elkaar niet hinderen. Een tramlijn op de kaaien is niet opgenomen in de planning. Buslijn 30/34 heeft vandaag haltes op de Gedempte Zuiderdokken en zal in de toekomst rondom het plein geleid worden, met haltes in de Van der Sweepstraat en op de De Gerlachekaai en/of Cockerillkaai. De precieze ligging van de haltes is nog niet bepaald.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Marc, er kan nog rond het plein worden gereden en er zijn ook nog de zijstraten natuurlijk. Op de Grote Markt mogen leveranciers op bepaalde uren ook nog vrij laden en lossen.

Jouw avatar
Gaston1931

Marcus vc ik heb begrepen dat de aanvang ondergrondse parkings al verschoven is naar 2019 . Misschien kan stad Antwerpen dit ontkrachten met een update?

Jouw avatar
Gaston1931

Marcus vc 2 ondergrondse parkings. Allemaal goed en wel, maar dat neemt niet weg dat de stad Antwerpen, de duizenden die werken op het Zuid, in de kou laten staan. En met alle respect, het openbaar vervoer is een lachterje en geen optie. Wat er gaat gebeuren is dat verschillende bedrijven zullen wegtrekken, dat die parkings zo goed als leeg zullen blijven, ook in de weekends want dan parkeer ik nog liever dichter bij het centrum, en dat de economische activiteit op het Zuid langzaam aan zal verdwijnen, en als gevolg ook de aantrekkingskracht van het Zuid...

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Gaston1931, de stad start dit jaar nog met de aanleg van de eerste ondergrondse parking. Meer info over de timing vind u op www.gedemptezuiderdokken.be.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Marc, ook in het nieuwe ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken blijven de Vlaamsekaai en de Waalsekaai volwaardige straten en dus bereikbaar voor auto’s, bestelwagens en vrachtwagens. Er komen bovendien ook speciale laad-en loszones voor horeca en handel. Daarnaast blijft er bovengronds, langs de straten parkeermogelijkheid. In het nieuwe ontwerp wordt de huidige parking in het middendeel ingericht als een park. De totale parkeercapaciteit in het gebied blijft behouden door de bouw van twee ondergrondse publieke parkings: parking Kooldok en Steendok. Samen bieden ze zo’n 2000 parkeerplaatsen voor auto’s en zo’n 300 voor fietsen. Ook buurtbewoners kunnen in de parkings terecht om een parkeerplaats te huren.

Jouw avatar
MarianneH

Veel onrust en onzekerheid blijkt uit de algemene toon van de reacties wat begrijpelijk is... mijn indruk van het ontwerp is alleszins zeer positief. Nogmaals heeft de stad bewezen vol in te zetten op duurzame stadsontwikkeling met ruimte voor groen, rust, licht en lucht, zonder het estetisch aspect uit het oog te verliezen, ... Als tegengewicht vind ik dat het ook mag gezegd worden dat dit hoedanook een prachtig ontwerp is, wat de verbinding met van het nieuw gebouwde woonpark 'Nieuw Zuid' met de rest van de stad alleen maar zal bevorderen. Ik kijk vol verwachting uit naar de aanvang van de werken ...het belooft prachtig te worden. Proficiat aan het team dat hier ongetwijfeld al enige tijd met man en macht aan werkt !