Antwerpen Ontwerpen

Antwerpen Ontwerpen is de naam van het huidige structuurplan. Het omvat de richtlijnen voor stadsontwikkeling in Antwerpen, of met andere woorden: hoe moet de stad van morgen er uit zien? 

Het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen Antwerpen Ontwerpen bouwt voort op de rijke traditie van de Scheldestad en probeert een antwoord te formuleren op de problemen en leemtes waar de stad vandaag mee te maken heeft. Op vele plaatsen in de stad werd en wordt er gewerkt aan vernieuwing en verbetering. Lange tijd ontbrak het aan een overkoepelend beleid, maar daar bracht dit plan verandering in.

Het stadsbestuur koos ervoor om een strategisch document op te maken: het geeft aan wat we willen en kunnen doen voor een aantal cruciale gebieden die in transformatie zijn.

Met Antwerpen Ontwerpen wil het stadsbestuur grote resultaten behalen met kleine ingrepen. Het plan bepaalt acties en maatregelen die een stimulerend effect zullen hebben op de hele omgeving en niet enkel op de plek zelf. Om dat doel te bereiken wordt enerzijds gewerkt met beelden uit het collectief geheugen en anderzijds ingezet op vijf strategische ruimtes. Bovendien werden vijftien hefboomacties naar voren geschoven.

Het volledige driedelige beleidsdocument vindt u op deze website onder Documenten

Verwante info: