Lageweg: stadsontwikkeling via co-creatie

Lageweg is de naam voor een gebied in Hoboken dat tussen de Lageweg, Weerstandslaan en Krugerstraat ligt. Samen met de eigenaars wordt er bekeken hoe deze plek haar kwaliteiten nog meer in de verf kan zetten door aan stadsvernieuwing te doen.

Wat zijn de reeds genomen stappen?

Begin 2015 initieerde de stad Antwerpen in samenwerking met Kenniscentrum Vlaamse steden en OVAM op het gebied Lageweg het participatief traject 'Doorbraak Lageweg'. Dit project wordt begeleid door 51N4E en Connect&Transfrom. Het gebied, dat dringend aan vernieuwing toe is, werd geselecteerd voor een nieuwe stadsontwikkeling die steunt op co-creatie, transparantie en samenwerking tussen de verschillende aanwezige betrokkenen (stad, eigenaars, gebruikers, huurders, omwonenden, e.a).

Sinds het vertrek van de industriële activiteit van Hayes-Lemmerz en Crown Packaging aan de Lageweg ligt het gebied er  verloederd bij en is de vraag naar verandering groot. Anderzijds bezit de site enkele uitzonderlijke kwaliteiten: de bestaande bedrijvigheid, het groene hart van het bouwblok, de nabijheid van het stadscentrum te voet en met de fiets, de goede aansluiting met de tram, de nodige ruimte voor werkgelegenheid-creatie en dit in combinatie met wonen, nabij de te ontwikkelen terreinen Blue Gate Antwerp.

In 2014 gaf de studie LaboXX, vernieuwen en verdichten van de 20ste eeuwse gordel, al een duidelijk signaal dat plekken als deze kansen bieden voor de toekomst van de 20ste eeuwse gordel rond Antwerpen. Met de 20ste eeuwse gordel wordt het grondgebied van de stad bedoeld dat zich buiten de Ring en de Singel bevindt. Tot nog toe speelde stadsvernieuwing zich voornamelijk af in de binnenstad en de 19de eeuwse gordel. Met LaboXX verschuift de aandacht naar het omliggende gebieden. De resultaten van deze studie kan je hier terugvinden.

Link met Labo XX en Labo XX Werk

Met 'doorbraak Lageweg' werd een vliegende start genomen om de resultaten van Labo XX in praktijk te brengen, maar is ook een ideale testcase gebleken voor Labo XX_Werk. De resultaten kan je hier terugvinden.

De stad en haar partners startten samen een verkennend traject op voor een co-creatieve samenwerking met de verschillende eigenaars. Het project zal concrete realisaties opleveren voor Lageweg en de omliggende buurten. Daarnaast zal het ook leiden tot een vernieuwd instrumentarium voor gelijkaardige perceelsoverschrijdende projecten: projecten die de verweving van bedrijvigheid en wonen beogen, maar waarbij de stad geen grondpositie heeft.

De verkennende fase is momenteel afgerond en heeft geleid tot een publicatie, die u hieronder kan downloaden in het Nederlands en het Engels. Dit boek beoogt geen synthese te brengen van de verkennende fase. Het leerproces zelf is het uitgangspunt van de publicatie.

Publicatie Lageweg

Download hier de digitale publicatie van het pilootproject Lageweg:

Pilootprojecten Terug in Omloop

In april 2017 start de volgende fase in het proces. Voor de opmaak van een masterplan heeft de stad de steun van de Vlaamse overheid via het programma ‘Pilootprojecten Terug in Omloop’. Hiermee faciliteert Vlaanderen projecten die stadsvernieuwing koppelen aan economische veranderingen volgens de principes van ‘circulariteit’ en 'geïntegreerde bodemsanering'.

Dankzij dit programma krijgt de stad de begeleiding van OVAM, Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Inburgering en Integratie.

Meer info

Stadsontwikkeling - ruimtelijke ordening
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 23 27

ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be.

Verwante info: