Theater TOL bracht een luchtspektakel voor de inhuldiging van de nieuwe verlichting van de 500-jarige kathedraaltoren op 1 september 2018.
Zicht op het nieuwe fietspad langs de IJzerlaan
Cover van de inspiratienota, Ontwerp Over de Ring, zone west
Zo zal de kathedraal eruit zien met de nieuwe verlichting volgens het Lichtplan.
Simulatie van het centrale plein in de zomer
Zicht op de Plantin en Moretuslei ter hoogte van de Van Immerseelstraat
Mariaplein in Mariaburg, de wijk waar dit plan zich over uitspreekt.
De werken in de Samberstraat zijn klaar
Atypische Stadsbouwmeester Beleidsnota 2016-2020