Stadsregionale samenwerking

Stad Antwerpen werkt samen met steden in de regio om een oplossing te bieden voor stedenbouwkundige uitdagingen. 

De bevolkingsgroei in stadsregionaal verband het hoofd bieden

Vlaanderen staat voor een enorme opgave: een voorspelde bevolkingstoename van 330.000 gezinnen tegen 2030. De as Antwerpen-Brussel is een prioritair gebied om deze bevolkingstoename op te vangen. Dit betekent een behoefte aan bijkomende woningen, maar ook aan bijkomende werkplekken en voorzieningen, zoals scholen, kinderopvang, toegankelijke groene ruimten, dienstencentra, zorgvoorzieningen,... Tegelijk is de ruimte beperkt en verandert de bebouwde omgeving vaak traag. Maar het vormt eveneens een opportuniteit om bestaande verouderde wijken een nieuwe impuls te geven. Zulke ruimtelijke uitdagingen kan een stad of gemeente echter niet alleen aangaan, dit moet gezamenlijk en geïntegreerd gebeuren.

Het grootstedelijk gebied in de zuidoostelijke rand van Antwerpen omvat (in alfabetische volgorde) Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wommelgem en Wijnegem. Een betere afstemming van de ruimtelijke visie in deze steden en gemeenten is belangrijk. Stad en rand maken immers deel uit van één stadsregio, die de gemeentegrenzen overstijgt. Elf gemeenten en de provincie Antwerpen hebben reeds verklaard actief bij te willen dragen aan dit gemeenschappelijk overleg.

De stad Antwerpen diende een subsidieaanvraag in om de projectcoördinatie te bekostigen. Deze projectcoördinator zou zich in hoofdzaak richten op het bevorderen van gestructureerde samenwerking tussen de steden en gemeenten in de zuidoostelijke rand van Antwerpen, in het bijzonder door de organisatie van een overlegplatform waarbinnen ruimtelijke thema’s en oplossingen voor de bevolkingstoename in de regio besproken worden.