Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Outreachend werken is de sleutel naar kwetsbare burgers.

Ontdek de inspiratiefiches over outreachend werken

Dorien Vandenbruaene is projectwerker bij armoedevereniging Recht-Op vzw. Zij benadrukt dat mensen in armoede outreachende acties van hulp- en dienstverleners ervaren als een aanpak die loont. De inspiratiefiches helpen sociale professionals daarbij.

Wat vind je terug in de inspiratiefiches?

"Mensen die in armoede leven vertellen waarom outreachend werken voor hen het verschil maakt. De inspiratiefiches dienen om sociale professionals te inspireren en te overtuigen om meer buiten de muren van hun organisatie te werken om voor een zo groot mogelijke groep de stap naar hulp- en dienstverlening te verkleinen en grondrechten te garanderen. Met tips en geluidsfragmenten geven mensen in armoede aan hoe ze outreachend werken ervaren en waarom het de moeite loont zowel voor hulpvragers als hulpbieders.

Voor ons gaat outreachend werken over hulp- en dienstverlening die start in de leefwereld van mensen. Het is dus niet enkel een locatie waar je mensen opzoekt, maar het gaat vooral ook over een houding, een mindset met als focus rechtentoekenning en rechtenuitputting.

Recht-Op vzw is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen en strijdt samen met hen voor een samenleving zonder uitsluiting. We vertrekken telkens vanuit ervaringen van mensen in armoede en zoeken hoe we tot toegankelijke hulp- en dienstverlening kunnen komen."

Hoe inspireer je professionals om outreachend te werken?

"Door ervaringen van de doelgroep te brengen, kunnen we drempels verminderen bij professionals. Het is ook vaak voor hen een onwennige stap om zelf naar mensen toe te gaan. Vanuit Recht-Op geloven we dat de kennis om armoede effectief aan te pakken bij mensen in armoede zelf zit. Zij kunnen het beste aangeven welke drempels zij ervaren om van daaruit mee na te denken over wat er nodig is om tot kwaliteitsvolle veranderingen te komen.

Ook hulpverleners ervaren dat ze niet alle kwetsbare burgers bereiken, dat veel mensen de stap naar hulp niet of te laat zetten. Proactief mensen opzoeken en aanspreken kan een oplossing bieden. Het geeft kansen aan mensen die er niet om kunnen of durven vragen."

Een ervaringsdeskundige in armoede vertelt: “Elke dag is overleven voor mij. Schaamte, angst en mijn zware rugzak maken het zo moeilijk om de eerste stap naar een dienst te zetten. Als ze naar mij toekomen, voel ik dat ze mij oprecht willen helpen. Hierdoor vermindert mijn wantrouwen en voel ik mij gelijk.”

Welke reacties kreeg je van hulpverleners die met de inspiratiefiche aan de slag zijn gegaan?

“Een van de hulpverleners beschreef outreachend werken als de sleutel tot kwetsbare mensen. Dat vind ik mooi geformuleerd. Door tijd en middelen te investeren, laten we niemand aan zijn lot over en bieden we de nodige ondersteuning."

Iemand anders vertelde dat ze een ander inzicht kreeg in de relatie met cliënten: “Als je een cliënt uitnodigt op bureau gelden de regels van je organisatie: als hulpverlener bepaal je hoe er gewerkt wordt, hoeveel tijd er voorzien wordt, wat de regels zijn, etc. Als je naar mensen toe gaat, bepaal je die samen. Gelijkwaardigheid en vertrouwen komen sneller op een neutrale plaats.”

Meer info

Bekijk de actie: Ik kom uit mijn kot
Ben jij benieuwd naar de inspiratiefiches? Ga naar de website van Recht-Op vzw

Inspiratiefiche van Recht-Op
1|2
van Recht-Op
1|2