Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Samen actie ondernemen voor kwetsbare Antwerpenaren

Stad Antwerpen en het Antwerpse middenveld werken opnieuw samen aan de Staten-Generaal 2024. Het traject start nu al met 5 concrete acties samen met eerstelijnswerkers. Zo kunnen we kwetsbare Antwerpenaren nog beter ondersteunen.

Expertise eerstelijnswerkers staat centraal

Stad Antwerpen en het Antwerps Platform van Sociale Middenveld Organisaties (APSMO) blijven de komende jaren inzetten op goede voorbeelden en werkmethodes van professionals. Eerstelijnswerkers doen al enorm veel voor de kwetsbare Antwerpenaar. We willen hun waardevolle expertise verder benutten en uitbouwen. Met een duidelijk doel voor ogen: samen de dienst- en hulpverlening in Antwerpen optimaliseren. Daarom starten we nu al het Staten-Generaal traject met 5 concrete acties samen met eerstelijnswerkers. Ondersteunen, inspireren en engageren staan hierbij centraal. In het voorjaar 2024 presenteren we onze resultaten en tips.

Peter Raeymaeckers, professor aan de Universiteit van Antwerpen (UA) en voorzitter van het Antwerps Platform van Sociale Middenveld Organisaties (APSMO) legt uit:  

“Tijdens de Staten-Generaal 2022 zochten we naar afstemming tussen de sociale partners en een krachtig lokaal sociaal beleid voor elke burger. In het traject van de Staten-Generaal stelden we 5 krachtlijnenopIn 2023 spelen stad Antwerpen en het Antwerpse middenveld daar verder op in door 5 concrete acties te organiseren. Gericht op de maatschappelijk werkers als sleutelfiguren. Daarbij blijven we inzetten op een lokaal sociaal beleid dat participatie en sociale grondrechten van de Antwerpenaar vooropstelt.” 

5 concrete, inspirerende acties: doe jij ook mee?

Er ontstonden 5 inspirerende acties uit de kernwaarden van 2022: 

  1. Ik laat niem@nd achter
  2. Ik kleur de sociale kaart Antwerps
  3. Ik geef HOOP
  4. Ik kom uit mijn kot
  5. Ik netwerk

Verschillende hulpverleners en organisaties werken de acties nu verder uit. 
Zo komen we tot praktische resultaten en kunnen we kennis delen en inspireren. 
Ook jij kan je engageren om daaraan mee te werken.  
Bekijk onze specifieke oproepen en laat je stem horen! 
Deel je ervaringen op ons digitaal platform in Padlet.

Blik mee terug op de Staten-Generaal 2022 

De Staten-Generaal in 2022 was gericht op vertrouwen, samenwerking en toegankelijkheid. Daarbij gingen verschillende deelnemers uit het sociale middenveld met elkaar in dialoog. Bekijk de samenvatting van deze dag in het videoverslag of ga voor het creatief beeldverslag door de ogen van de illustrator Bert Lezy. 

Meer info

Staten-Generaal lokaal sociaal beleid
Emailbanner Staten-Generaal