Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Opvang voor jouw kind bij de stedelijke kinderopvang?

Vraag jouw plaats aan in 6 makkelijke stappen.

Stap 1: kies de meest geschikte opvanglocatie en vraag een plaats aan

Kijk op de kaart welke locatie voor jou het makkelijkste is. Gekozen? Vraag via de pagina van de locatie (menu links naast de kaart) een plaats aan.

U geeft aan op welke momenten u opvang wenst en in welke locatie. Uw aanvraag komt terecht bij stedelijke kinderopvang Antwerpen op de centrale aanvraaglijst.

Vul uw werk- en gezinssituatie in bij uw aanvraag met een verklaring op eer. Deze info is belangrijk. Deze gegevens worden gebruikt om uw voorrang te bepalen. Let op: U houdt zelf de nodige bewijsstukken bij om de verklaring op eer te staven.  Opgroeien Regie zal dit controleren via steekproeven.  Dat kan op basis van een of meer van deze attesten:

  • Minstens 4/5de werken: een kopie van het arbeidscontract of een attest van de werkgever of een uittreksel uit de kruispuntbank voor ondernemingen.
  • (Intensief) traject naar werk of (intensieve) opleiding die leidt naar onderwijskwalificatie: een attest van een arbeidsbemiddelingsdienst, een organisatie die een gelijkwaardig traject aanbiedt of een opleidingsinstantie.
  • (Intensief) inburgeringstraject: een inburgeringscontract.
  • Broers of zussen: een attest van gezinssamenstelling, en als dat van toepassing is: een uitspraak van de rechtbank over de verblijfsregeling van de kinderen.
  • Pleegkinderen: een attest van de pleegzorgorganisatie.

Hulp nodig? Contacteer het contactpunt kinderopvang.  

Stap 2: wij controleren jouw aanvraag

Heb je alle gegevens correct ingevuld? Komt je gezinssituatie overeen met die in het bevolkingsregister? Klopt je opgegeven werksituatie of opleiding?

Stedelijke kinderopvang Antwerpen hanteert een eigen voorrangsregeling binnen het wettelijk kader van Kind en Gezin. Een beschikbare plaats wordt eerst toegekend aan iemand die voldoet aan deze regeling. Voorrang betekent niet dat je altijd een plaats krijgt.

Stap 3a: we hebben geen vrije plaats

De maximale capaciteit van een opvanglocatie voor jouw gevraagde periode is bereikt. Stedelijke kinderopvang Antwerpen kan jou geen plaats toekennen. Je ontvangt een bericht en wij sluiten jouw aanvraag af. Je kan een nieuwe aanvraag indienen via de kinderopvangzoeker van stad Antwerpen.

Stap 3b: wij doen jou een voorstel

Je ontvangt een voorstel op basis van jouw voorkeuren. Dat gebeurt ten laatste 10 maanden voor het einde van de maand waarin je wil starten.

Voorbeeld: wil je starten in januari? Dan krijg je ten laatste een voorstel in maart. Wil je starten in juni? Dan krijg je ten laatste een voorstel in augustus.

Dien je dichter bij de gewenste startdatum jouw aanvraag in (later dan 10 maanden)? Dan ontvang je jouw voorstel binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de maand van indiening.

Stap 4: je kiest of je het voorstel aanvaardt

Je aanvaardt het voorstel door binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst het contract te ondertekenen. Dat gebeurt digitaal (printen, tekenen en inscannen) of in een opvanglocatie.

Elke opvanglocatie heeft 1 dag per maand waarop je - na afspraak - kan langskomen voor een rondleiding en toelichting over onze pedagogische visie. Op die dag kan je in jouw gekozen opvanglocatie het contract ondertekenen. Je vindt hier het overzicht van die dagen.

Op andere dagen kan je terecht in 1 van onze 5 contactpunten kinderopvang. Ook zij helpen jou graag.

  • Contactpunt kinderopvang Kadee, Jan Frans Van De Gaerstraat 56, 2020 Antwerpen. Openingsuren: dinsdag van 9 tot 12 uur en donderdag van 13 tot 16 uur. 
  • Contactpunt kinderopvang Strandloper, Louis Paul Boonstraat 20, 2050 Antwerpen. Openingsuren: dinsdag van 9 tot 12 uur en donderdag van 13 tot 16 uur én op afspraak. 
  • Contactpunt kinderopvang Knuffel, Columbiastraat 231, 2030 Antwerpen. Openingsuren: maandag van 12 tot 16 uur en dinsdag van 12 tot 16 uur.
  • Contactpunt kinderopvang Koekendoos, Du Montstraat 55, 2100 Deurne. Openingsuren: woensdag van 13 tot 17 uur, vrijdag van 8 tot 13 uur.
  • Contactpunt kinderopvang Deugniet, Wilgenstraat 4, 2060 Antwerpen. Openingsuren: dinsdag van 13 tot 16 uur en vrijdag van 10 tot 15 uur. 

Let op: onderteken je binnen deze termijn geen contract? Dan annuleren wij jouw aanvraag. Aanvaard je het voorstel niet? Meld ons dat onmiddellijk.

Stap 5: 2 maanden voor jouw kind start in de opvang

Kind en Gezin bepaalt hoeveel je per dag betaalt. Je moet hiervoor jouw attest inkomenstarief aanvragen. Zonder inkomenstarief kan de opvang niet starten.

Daarna nodigen wij jou uit voor een startgesprek. We bespreken samen wat nodig is om de opvang zoveel mogelijk op jouw kind af te stemmen.

Stap 6: Jouw kind start op het afgesproken moment

Meer info vind je terug in het huishoudelijk reglement van stedelijke kinderopvang Antwerpen.