Welk gedrag is strafbaar?

Ook al voelt niet iedereen zich even snel seksueel geïntimideerd, toch is ongewenst gedrag in bepaalde gevallen strafbaar.

U kan persoonlijk aangifte doen, maar de politie kan ook zelf een vaststelling doen en een proces verbaal opmaken zonder dat er een klacht is ingediend. Het gaat hier om ongewenst, storend, intimiderend of choquerend gedrag dat seksueel getint of geladen kan zijn en waarbij het slachtoffer zich in zijn rust gestoord voelt. 

Voor dit soort strafbaar gedrag spreekt de wet over:

  • Belaging (Strafwetboek Art.442 bis): Alle gedrag dat de rust van de getroffen persoon ernstig verstoort zoals bijvoorbeeld achternalopen, omringen, intimiderende of beledigende sms-en of berichten op facebook sturen enzovoort.
  • Voyeurisme (Strafwetboek Art.371): Personen observeren of doen observeren, maar ook beelden of geluidsopnamen van iemand maken, zonder dat hij/zij dat weet of daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als dit gedrag wordt gesteld ten opzichte van minderjarigen, geldt dat als verzwarende omstandigheid en zijn ook de straffen zwaarder.

Bij ernstigere feiten, bijvoorbeeld bij geweld of bedreigingen, waarbij het slachtoffer zich voelt aangetast in zijn seksuele integriteit, is er sprake van aanranding van de eerbaarheid.
 

Meer info over de wetgeving omtrent seksisme en seksuele intimidatie?

Sensoa: Seks en de wet