Een jongen speelt basket op de speelplaats
Een sportieve speelplaats en actief spelmateriaal

Creëer een speelplaats die aanzet tot beweging met uitdagende materialen zoals een boomstam, autobanden, een hinkelparcours of sportbelijning op de grond geschilderd. Actief spelmateriaal zoals springtouwen en ballen zetten aan tot bewege ...

#GOAL: Scoren met gezondheid op school

Bewegen en gezond eten en drinken zijn van belang voor de ontwikkeling van elk kind. Gezonde kinderen leren immers beter. Met het #GOAL-traject proberen we geïnteresseerde basisscholen te helpen hun gezondheidsdoelen te halen.

Leerlingen wandelen op het voetpad
Neem uw klas mee op Fitrally

Met leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs kan u op Fitrally door de stad. De Fitrally zet beweging en gezondheid in de kijker op een leuke manier. Door de route te stappen zijn jullie in beweging en onderweg komen vragen en opdracht...

Kinderen op springdieren in de klas
Een les in beweging

Bewegen verscherpt de concentratie. Laat de leerlingen dus niet de hele dag zitten, maar doe bewegingstussendoortjes, geef een les buiten of op verplaatsing. Al gedacht aan een les wiskunde of taal in beweging? Bekijk met de sportleerkracht hoe u ...

Mama met twee dochters op weg naar school
Stimuleer actieve verplaatsingen naar school

Stimuleer de leerlingen en hun ouders om met de fiets of te voet naar de school te komen. Jonge kinderen kunnen samen met hun ouders komen. Jongeren fietsen of wandelen samen met hun vrienden. Een goede en grote fietsenstalling stimuleert het ...

Leerling klimt over een bewegingsparcours
Zorg voor sportieve naschoolse opvang

De naschoolse opvang kan actief ingevuld worden. Voorzie sportief materiaal op de speelplaats of in de turnzaal, of stel een keer een beweegparcours op. De leerlingen kunnen daarbij helpen. Ga nog een stap verder en biedt een mix van sportieve ...