Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen
Illustratie van persoon in een tillift die een douche neemt. Een man met kind in een kinderwagen en een man met been in gipsverband met cello staan samen in een lift. Een vrouw in rolstoel is aan het koken.Sam Vanbelle

Toegankelijke woningen en gebouwen

Toegankelijke (huur)woning of verenigingslokaal, inspiratie in Den Bell, …

Een toegankelijk gebouw heeft zo weinig mogelijk drempels. Zo kan iedereen hier wonen, werken en vrije tijd beleven. Stad Antwerpen wil woningen, gebouwen en verenigingslokalen toegankelijk maken voor iedereen. Lees wat je zelf kan doen.

Maak je eigen woning toegankelijk

Ga je je woning of huureigendom verbouwen? Of kies je een nieuwbouw? Sta even stil bij de toegankelijkheid van je woning: 

 • Kan je hier de rest van je leven in wonen? 
 • Heeft je woning voldoende wooncomfort?
 • Is je woning gebruiksvriendelijk voor meerdere generaties?
 • Is de woning geschikt voor elke bewoner?  
 • Of zullen er later sloop- of aanpassingswerken nodig zijn? 

 Bekijk onze Tips & tricks voor een toegankelijke woning. 

Waarom kies je voor een toegankelijke woning?

Verbeter je leefomgeving voor iedereen. Hou rekening met 4 kenmerken:

 • bereikbaar
 • betreedbaar
 • begrijpbaar
 • bruikbaar 

Een onaangepaste thuissituatie zorgt voor extra moeilijkheden.

 • Lichtschakelaars en wastafels die niet bereikbaar zijn voor kinderen.
 • Drempels in de badkamer waardoor je als personen met een (tijdelijke) beperking je moeilijk kan wassen. 
 • Smalle doorgangen of moeilijke trappen waardoor verhuizers of ambulanciers geen doorgang vinden. 
 • Zwakke verlichting of scherpe randen aan meubilair in de woning waardoor mensen met een visuele beperking zich stoten.

Meer info

Heb je vragen? Of is er iets fout of onduidelijk op deze pagina? 
Mail naar gelijkekansen@antwerpen.be.

Persoon in rolstoel gebruikt de lift op binnenplein van den Bell.
lift op binnenplein den Bell
Jonas Verhulst1|3
vergaderruimte in opstelling die aangepast kan worden om optimale toegankelijkheid te bieden
Vergaderzaal Den Bell
Walter Saenen1|3
rolstolvriendelijke vergaderzaal bereikbaar via de lift
Vergaderzaal den Bell
Sigrid Spinnox1|3