Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Regelgeving bouwen in Antwerpen

Wie wil bouwen en verbouwen in Antwerpen dient zich te houden aan de regelgeving op Vlaams en provinciaal niveau en op Antwerps niveau. Onder andere de bouwcode is hiervan een voorbeeld. 

Regelgeving op Vlaams en provinciaal niveau

Voor alles met betrekking tot bouwen, verbouwen, restaureren, et cetera is er specifieke regelgeving van kracht op Vlaams en provinciaal niveau. Je vindt hier het overzicht terug. 

Lees meer over de procedures en inhoudelijke regels voor vergunningen en meldingen op Vlaams niveau

  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
  • Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)
  • Vlarem I, II, III
  • Decreet integraal handelsvestigingsbeleid
  • Natuurdecreet
  • Waterinfo

Verordeningen

De Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen gelden in het hele Vlaamse gewest.

Regelgeving op stedelijk niveau

Naaste de Vlaamse wetgeving zijn er op stedelijk niveau nog bijkomende regels van kracht. Je vindt hieronder het overzicht.

BPA's & RUP's

Op Antwerps grondgebied is er nog een specifieke regelgeving van kracht in de vorm van bijzondere plannen van aanleg (BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Daarnaast zijn er specifieke verordeningen en beleidsvisies van toepassing.

Verordeningen

Beleidsvisies

De stad Antwerpen heeft naast de regelgeving ook een duidelijke beleidsvisie uitgewerkt rond enkele concrete gevallen, waaronder de stedelijke ontwikkelingskost, studentenhuisvesting, kantoren, industrie en logistiek, detailhandel. Met de beleidsvisie maakt de stad duidelijk welke richting ze uit wil. Wie een project wil uitrollen in de stad, dient hiermee rekening te houden.