Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Administratieve kosten omgevingsvergunning

Bij het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag zijn er administratieve kosten. U vindt hieronder een overzicht terug. 

Welke type kosten zijn er?

 • Indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag op papier

Hieraan is een administratieve kost van 75 euro verbonden.

 • Belasting op omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningen afgeleverd vanaf 1 januari 2020. 
De belasting is verschuldigd vanaf het moment van de aflevering van de omgevingsvergunning.​

Download de tarieven

 • Stedenbouwkundige vergunningen / omgevingsvergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2020

  De belasting wordt afzonderlijk per belastbaar feit vastgesteld zoals van toepassing vóór 1 januari 2020. Meer informatie kan u terugvinden op de pagina’s van de belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen en de belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen.
   
  • Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen
   Deze kost is afhankelijk het volume en de aard van de geplande werken. Deze belasting is vastgesteld op 0.62 euro per kubieke meter. De minimum aanslag bedraagt 75 euro.
  • Belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen
   Als u een omgevingsvergunning krijgt waarin sprake is van ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen, betaalt u hiervoor eenmalig een belasting. Deze belasting bedraagt 5.000 euro per ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaats.
 • Stedenbouwkundige lasten

De vergunningverlenende overheid kan in de vergunning als voorwaarden opleggen dat de ontwikkelaar de kosten of een deel ervan moet dragen voor het voorzien van infrastructuur, et cetera. Een voorbeeld hiervan is de stedelijke ontwikkelingskost (SOK). 

 • Waarborg

Als er een vergunning wordt aangevraagd waarbij er nood is aan de aanleg van openbaar domein en/of nutsvoorzieningen, dan dient de aanvrager deze aan te leggen en een waarborg te storten aan de overheid. Als de aanleg correct is gebeurd, dan krijgt deze de waarborg terugbetaald. Hoeveel de waarborg bedraagt, is afhankelijk van de aard van de werken.